Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO


-->
Odsłony: 9556

Technik budownictwa

(z elementami pożarnictwa)

☛ W trakcie nauki uczeń:

 • poznaje obiekty budowlane, nowoczesne materiały i technologie, przepisy prawa budowlanego,
 • sporządza rysunki budowlane, harmonogramy i dokumentację przetargową,
 • wykonuje obliczenia konstrukcyjne,
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych,
 • sporządza oferty na roboty budowlane,
 • sporządza zapotrzebowania na materiały narzędzia i sprzęt,
 • wykorzystuje programy komputerowe do projektowania i sporządzania dokumentacji budowlanej,
 • posługuje się dokumentacją projektową,
 • poznaje zasady organizowania i kontrolowania robót budowlanych,
 • wykonuje roboty budowlane murarskie i tynkarskie,
 • wykonuje przedmiary i obmiary robót budowlanych,
 • sporządza kosztorysy.

Od roku 2016/2017 proponujemy również rozszerzenie kształcenia zawodowego o treści związane z pożarnictwem. Uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach oraz szkoleniach prowadzonych w ramach innowacji: „Technik budownictwa z elementami pożarnictwa”.

☛ Program innowacji obejmuje m.in.:

 • Zagadnienia organizacyjno – prawne ochrony przeciwpożarowej.
 • Musztra, regulaminy i ceremoniał pożarniczy.
 • BHP w strażach pożarnych.
 • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 • Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
 • Sprzęt i technika pożarnicza.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.
 • Ratownictwo medyczne.

Opanowanie zagadnień ujętych w blokach tematycznych umożliwi uczniom zdobycie uprawnień strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej upoważniających do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Uprawnienie to otrzymuje się po osiągnięciu pełnoletniości.
Młodzież po ukończeniu technikum może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Aspirantów PSP czy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dzięki nauce w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem strażackim uczniowie będą lepiej przygotowani, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do egzaminów wstępnych do tychże szkół.

Technik budownictwa z elementami pożarnictwa może wykonywać i nadzorować prace związane z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Nasi absolwenci pracują w niemal każdym zakładzie budowlanym regionu puławskiego, znajdują również zatrudnienie w dużych firmach krajowych i zagranicznych.

☛ W zawodzie technik budownictwa mamy dwie kwalifikacje:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: budownictwo oraz architektura.

Kategoria:

2022 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech