Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO


-->
Odsłony: 2908

 

 

Zasady wydawania duplikatów

W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa promocyjnego, uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

W celu uzyskania duplikatu należy:

1. Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu.

2. Dokonać wpłaty w wysokości 26 zł. za każdy egzemplarz duplikatu na podane we wniosku konto bankowe szkoły tytułem: opłata za wydanie duplikatu świadectwa.

3. Dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty.

4. Złożyć wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty w sekretariacie szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:
Zespół Szkół nr 2 w Puławach
ul. Jaworowa 1
24-100 Puławy

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2019 poz. 1700 ze zmianami)

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia duplikat świadectwa może zostać wydany wyłącznie w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału dokumentu.

Duplikat wydawany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

 

Kategoria:

2022 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech