Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO


-->
Odsłony: 2388

Deklaracja Dostępności

 1. Nazwa podmiotu publicznego

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-17 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-27 r.

 1. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Marek Klepko

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 81 8868226

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Dla strony zs2.pulawy.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ).

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • W treści nietekstowej umieszczane na stronie publikacje mogą nie zawierać opisów alternatywnych bądź mogą być uzupełniane automatycznie (w wyniku działania oprogramowania), generując niepotrzebne informacje.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Ze względu na użycie oprogramowania, kod HTML może posiadać błędy powstałe w wyniku automatyzacji pewnych działań podejmowanych na stronie internetowej.
 • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
 • Portal jest coraz to ulepszany pod kątem semantyki oraz hierarchii kodu HTML. Istnieją jednak pewne nieprawidłowości, które staramy się bieżąco wykluczać.
 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24 r.

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Dokumenty

Na stronach szkoły znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 1. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na stronie włączona jest funkcja odsłuchiwania zaznaczonych treści.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają opcje powiększania.
 • Na stronie włączony jest moduł odczytyjący zaznaczony tekst.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, OPERA, EDGE, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • [CTRL] oraz [0] widok bazowy

 

 1. Dostępność architektoniczna
 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Puławach można dojechać wykorzystując transport publiczny MZK Puławy, przystanki w pobliżu szkoły na ulicy Piaskowej. Szkoła ulokowana jest przy skrzyżowaniu ulic Piaskowa i ulica Jaworowa.

Zasadniczy budynek szkoły stoi frontem do ulicy Jaworowej, tu znajduje się wejście główne do szkoły dla interesantów – to wejście nie posiada udogodnień dla osób na wózkach inwalidzkich. Wzdłuż ulicy Piaskowej usadowiona jest hala sportowa dalej znajduje się wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej.  Pomiędzy zasadniczym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną dobudowane zostało nowoczesne skrzydło szkoły.

Bramą od strony ul. Jaworowej prowadzi droga na parking pojazdów wraz za znakami parkowania dla osób niepełnosprawnych. Tu znajdują się wejścia dla uczniów i personelu szkoły. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne nowego skrzydła. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku  wszystkie osoby kierują się do dyżurującego pracownika szkoły. Tu również znajduje się podjazd dla wózków do zasadniczego budynku szkoły.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, pokoje kierownika kształcenia praktycznego i kierownika administracyjnego, gabinet medyczny i stomatologiczny. Szatnia, pokój nauczycielski oraz sklepik  uczniowski kondygnacja niżej. Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się pokoje wicedyrektora, pedagog, psycholog prowadzą schody oraz winda osobowa. Aula z możliwością dzielenia przesuwnymi ścianami na sale lekcyjne znajduje się na I piętrze nowego skrzydła. Sale lekcyjne rozmieszczone są na wszystkich poziomach (parter, I, II piętro, parter i I piętro w nowym skrzydle). Toalety znajdują się na każdym poziomie oprócz najniższego. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony parkingu. Sala gimnastyczna to odrębny budynek połączony przez nowe skrzydło z bryłą główną budynku. Na jej boku od strony boiska rozmieszczone są  pracownie lekcyjne, warsztat, pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Wyjścia awaryjne znajdują się na parterze budynku od strony parkingu, wejście główne i bezpośrednio z sali gimnastycznej.

Na wszystkie kondygnacje budynku prowadzą schody oraz w zasadniczej części winda osobowa. Ogólnodostępne wejście do windy z zewnątrz, znajduje się we wschodniej ścianie szkoły, jak droga dla pojazdów prowadząca na dziedziniec i parking.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Zespole szkół nr 2 w Puławach wdrożono system dyżurów pracowników ułatwiający dostęp interesantom. Na dziedzińcu szkoły znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych. W kabinie windy osobowej zamontowany jest moduł głosowy oraz nakładki braille´a na wewnętrznym panelu sterowania windą. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość, brak automatycznie otwieranych drzwi. Osoby na wózkach inwalidzkich mają zapewnione swobodne poruszanie się od parkingu do wszystkich części parterowych kondygnacji budynków, Na pierwsze i drugie piętro udają się windą. Pętla indukcyjna zamontowana jest w wydzielonym miejscu auli.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma możliwość wstępu do budynku Zespołu Szkół nr 2 w Puławach, do pomieszczeń obsługi interesantów, pokoi kierownictwa, osób funkcyjnych. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu ze względu  na przerwy zajęć lekcyjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Zespole Szkół nr 2 w Puławach  nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Kategoria:

2022 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech