Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO


-->
Odsłony: 4672

HISTORIA SZKOŁY :


 Początkiem obecnego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Puławach była filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Lublinie powołana 1 IX 1964r przez Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa. Filia otrzymała barak przy ulicy Kaniowczyków 3, gdzie znajdowały się sale lekcyjne, internat i biuro. Praca i nauka odbywała się w trudnych warunkach. Filia miała 3 klasy - łącznie 116 uczniów - kształcące w zawodach :

 • murarz
 • posadzkarz
 • monter konstrukcji żelbetowych
 • elektromonter
 • mechanik maszyn budowlanych
 • malarz
 • monter instalacji sanitarnych

1 V 1965r. - akademia zorganizowana przez koło ZMS, a następnie udział w manifestacji .

9 V 1965r. - pierwszy start w Spartakiadzie Szkół Przyzakładowych resortu budownictwa.

1 IX 1965r. filia usamodzielniła się i została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Puławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego . Ilość oddziałów wzrosła do 8 , a uczniów do 248 w zawodach takich jak w roku ubiegłym .

1 IX 1966r. - W trzecim roku pracy szkoła dalej się rozwijała , liczyła 14 oddziałów . Utworzone zostały klasy w nowych zawodach.

31 V 1967r. - spotykamy pierwsze notatki prasowe o szkole . W "Głosie Budowlanych" ukazał się artykuł pt. "Nadzieja puławskiego budownictwa" .

1 IX 1967r. przybył nowy kierunek szkolenia . Utworzono klasę pierwszą w zawodzie mechanik-kierowca pojazdów samochodowych . Rozpoczęło też pracę 3-letnie Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie ZSZ .

18 IX 1967r. - odnotowujemy jako ważną datę w historii szkoły , bo na placu budowy przy ul. Leśnej rozpoczęto pierwsze wykopy pod budowę budynków szkoły i internatu .

28 II 1968r. - szkoła zmieniła podporządkowanie i otrzymała nazwę : Zasadnicza Szkoła Budowlana i Technikum Budowlane dla Pracujących Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa .

1 XI 1968r. - pomimo trudnych warunków lokalnych szkoła powiększyła się - było 18 oddziałów , 519 uczniów , w tym 280 w klasach pierwszych .

15 XI 1968r. - po interwencji dyrektora Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa wykonawca , czyli PPOB , rozpoczęło budowę budynku szkolnego . 1 XII 1968r. założono ławy fundamentowe pod budynek szkoły . Wszystkie prace mieli wykonywać uczniowie w ramach praktycznej nauki zawodu .

1 IX 1969r. - znowu nastąpiła przeprowadzka . Opuściliśmy Szkołę Podstawową Nr 6 i przeprowadziliśmy się do dzielnicy Włostowice , gdzie otrzymaliśmy stary budynek po Szkole Podstawowej nr 4 . Zajmowaliśmy też najstarszy budynek szkolny w Puławach - obecnie Muzeum Oświatowe w Puławach . Ilość uczniów wzrosła do 610 , a liczba oddziałów wynosiła 20.

8-27 IX 1969r. - 20 osobowa grupa naszych harcerzy wzięła udział w Operacji Frombork 1001 . Akcja ta była kontynuowana w latach następnych .

V 1970r. - odbyła się pierwsza matura w naszym technikum budowlanym .

1 XI 1970r. - przeprowadziliśmy się do nowych , własnych , jeszcze nie wykończonych w pełni budynków szkoły i internatu . Uroczyste rozpoczęcie roku odbyło się w amfiteatrze leśnym , gdyż w otoczeniu budynków trwały jeszcze prace porządkowe . Ilość oddziałów wzrosła do 22 , a uczniów było 619 .

20 XII 1971r. - w szkole zostały zorganizowane centralne uroczystości w resorcie budownictwa z okazji Dnia Nauczyciela . Szkoła otrzymała sztandar . W styczniu 1972r. do szkoły włączono 5 oddziałów rozwiązanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Celejowie .

19 I 1974r. - Honorowe Obywatelstwo Fromborka za uczestnictwo w odbudowie tego miasta .

1 IX 1976r. - powstało Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących , w którym średnie wykształcenie zdobyło wielu robotników .

1 IX 1977r. - utworzono Zespół Szkól Budowlanych LZB grupujący zasadniczą szkołę budowlaną , technikum i średnie studium dla pracujących .

15 XII 1977r. - nadano szkolę imię Feliksa Dzierżyńskiego . Fakt ten nie przyniósł szkole chwały . Przyjęcie przez radę pedagogiczną uchwały w tej sprawie było wymuszone przez Kuratorium w Lublinie i KW PZPR , chciano bowiem w ten sposób uczcić 100-lecie urodzin tego rewolucjonisty.

1977-1980 - szkoła osiągnęła wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym , zajmując III , II , IV miejsca w kolejnych latach w punktacji ogólnej wśród kilkuset szkól przyzakładowych resortu Budownictwa i IV miejsce we współzawodnictwie sportowym wszystkich szkół województwa lubelskiego .

1982/83r. - po likwidacji Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa , szkoła ponownie została podporządkowana Puławskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego . Do budynku szkolnego przeniesiono też Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Samochodowe dla Pracujących Państwowej Komunikacji Samochodowej w Puławach . Szkoły te zostały włączone w skład naszego Zespołu Szkół Budowlanych PPBO od 1 IX 1985r.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKS

powstała 1 IX 1963r. i przez pierwsze lata mieściła się w barakach na terenie bazy PKS przy ul. Kołłątaja . Dyrektorem szkoły był mgr Józef Kozak , a nauczycielami pracownicy PKS i dochodzący nauczyciele z innych szkół : Henryk Pluta , Henryk Zagrodzki , Zenon Sikora , Bogdan Świątek , Tadeusz Przygodzki , Stanisław Rutkowski .

* Od 1 IX 1971r. - szkoła przeprowadziła się do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Zabłockiego , liczyła wtedy 4 oddziały i 130 uczniów .

* Od 1 IX 1973r. - dyrektorem szkoły był mgr Henryk Pluta . Długoletnimi nauczycielami w tej szkole byli : Bolesław Litwiński , mgr Danuta Jakubiak , mgr Eugeniusz Przepiórka , Roman Sulej , mgr Stanisław Adasik , mgr Tadeusz Grodzki , mgr Emilia Staszek , mgr Jan Jura , mgr Zdzisław Trynicki , mgr Wiesław Syszek , mgr Marta Chmielnicka , inż. Bogdan Saran . Przed włączeniem w skład Zespołu Szkół Budowlanych szkoła ta miała 11 oddziałów , w tym 8 szkoły zasadniczej i 3 technikum dla pracujących. Szkoła PKS również wniosła istotny wkład w rozwój Puław , gdyż dzięki uczniom i absolwentom tej szkoły mógł funkcjonować i rozwijać się transport . **

1 IX 1985r. - powstało technikum budowlane na podbudowie szkoły zasadniczej , tzn. młodzieżowe.

1 IX 1988r. - Kuratorium powołało następną szkołę średnią młodzieżową - technikum samochodowe o 5-letnim cyklu nauki.

1989r. - szkoła wystąpiła do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie o anulowanie narzuconego jej imienia szkoły , co nastąpiło w maju 1990r.

1989-90r. - przedsiębiorstwa utrzymujące szkoły przyzakładowe zrezygnowały z ich prowadzenia . W związku z tym od 1 I 1990r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie zlikwidowało szkoły przyzakładowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych PPBO. Kuratorium przyjęło do finansowania naszą szkołę i ustaliło nową nazwę : Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Puławach .

1 IX 1991 - nastąpiła zmiana dyrekcji szkoły - mgr Kazimierz Małysiak zrezygnował z funkcji, a w wyniku konkursu dyrektorem został mgr Stanisław Adasik , dotychczasowy wicedyrektor szkoły . Na funkcję wicedyrektora powołany został mgr Marian Maziarczyk .

1 IX 1993r. - powstało technikum budowlane 5-letnie , wzrosła też liczba oddziałów w technikum samochodowym .

1999/2000 - w roku szkolnym - 35-lecia działalności szkoły - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 składa się z 6 szkół , ogółem liczy 27 oddziałów i 730 uczniów . Wszystkie szkoły od początku ich istnienia opuściło ponad 7 tys. Absolwentów w różnych formach i kierunkach kształcenia . Aktualnie nauka odbywa się w specjalnościach :

 

w zasadniczych szkołach zawodowych w zawodach :

 • murarz
 • elektryk
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych

w technikach w specjalnościach :

 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • budownictwo

w liceum :

 • profil mechaniczny
Kategoria:

2022 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech