Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO

TECHNIKUM NR 2                                   BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Inwestycje unijne

Szeroko uczestniczymy w licznych projektach unijnych. Przykładowe to:

SZCZEGÓŁY

Dyrekcja i osoby funkcyjne szkoły

Krzysztof Szabelski

Dyrektor szkoły

Jarosław Ociepa

Wicedyrektor szkoły

Sternik Alina

Kierownik kształcenia praktycznego

Eugeniusz Kwiatkowski

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski – polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu II Rzeczypospolitej

Biografia
Kategoria:

XVI LUBELSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ZAWODOWY

„ROK PRZED DYPLOMEM”

 

Konkurs organizowany jest przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC.

Laureatem konkursu w tym roku z naszej szkoły został:

 

 technik informatyk (INF.02)

II miejsce -Targiel Nikodem

Wyróżnienia zdobyli:

technik pojazdów samochodowych (MOT.05)

  • Kobiałka Patryk

technik budownictwa (BUD.12)

  • Dudek Paweł

 Serdeczne gratulacje

Wyniki konkursu dostępne są na stronie
Kategoria:

Harmonogram egzaminów  w sesji czerwiec – lipiec 2022

 

Egzamin pisemny (komputerowy): 06.06.2022 - Formuła 2019 w  Zespole Szkół nr 2 w Puławach ul. Jaworowa 1

Technikum nr 2

BUD.12 – technik budownictwa godz. 08:00

BUD.18 – technik geodeta godz. 08:00, 10:00

INF.02 – technik informatyk godz. 10:30, 12:30

MEC.03 – technik mechanik godz. 08:00, 10:00

MOT.05 – technik pojazdów samochodowych 08:00, 10:00

 

Branżowa Szkoła I Stopnia:

BUD.11 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie godz. 12:30, 14:30, 15:00

MOT.05 – mechanik pojazdów samochodowych godz. 15:00, 16:30

 

Egzamin praktyczny: Formuła 2019 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach ul. Jaworowa 1

Technikum nr 2

08.06.2022 godz. 08:00, 17:00 BUD.18 – technik geodeta

09.09.2022 godz. 08:00, 17:00 BUD.18 – technik geodeta

10.09.2022 godz. 08:00,  BUD.18 – technik geodeta

07.06.2022 godz. 08:00, 12:30, 17:00  INF.02– technik informatyk

08.06.2022 godz. 08:00, 12:30, 17:00  INF.02– technik informatyk

09.06.2022 godz. 08:00, 12:30, 17:00  INF.02– technik informatyk

10.06.2022 godz. 08:00, 12:30, 17:00  INF.02– technik informatyk

 

Egzamin praktyczny: Formuła 2019 w Zespole  Kształcenia Zawodowego w Puławach ul. Sieroszewskiego 1

według przesłanego harmonogramu

Technikum

BUD.12 – technik budownictwa 13.06.2022 godz. 08:00, 14:00

BUD.12 – technik budownictwa 14.06.2022 godz. 08:00

MEC.03 – technik mechanik 14.06.2022  godz. 16:00

MEC.03 – technik mechanik 15.06.2022  godz. 08:00, 12:00, 16:00

MEC.03 – technik mechanik 17.06.2022  godz. 08:00

MOT.05 – technik pojazdów samochodowych 15.06.2022 godz. 08:00, 12:30, 17:00

MOT.05 – technik pojazdów samochodowych 17.06.2022 godz. 08:00

Branżowa Szkoła I Stopnia:

MOT.05 – mechanik pojazdów samochodowych 08.06.2022 godz. 12:30, 17:00

MOT.05 – mechanik pojazdów samochodowych 09.06.2022 godz. 08:00, 12:30

BUD.11 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 08.06.2022 godz. 12:30, 17:00

BUD.11 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 09.06.2022 godz. 08:00, 12:30, 17:00

BUD.11 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 10.06.2022 godz. 08:00, 12:30, 17:00

 

Egzamin pisemny (z wydrukowanymi arkuszami): Formuła 2017 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach ul. Jaworowa 1

Technikum nr 2

21.06.2022 godz. 10:00 EE.08 – technik informatyk

21.06.2022 godz. 10:00 MG.17 – technik mechanik

21.06.2022 godz. 12:00 BD.30 – technik budownictwa

21.06.2022 godz. 12:00 MG.44 – technik mechanik

21.06.2022 godz. 14:00 EE.09 – technik informatyk

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w  Zespole Szkół nr 2 w Puławach ul. Jaworowa 1

21.06.2022 godz. 10:00 MG.18 –  mechanik pojazdów samochodowych

 

Egzamin praktyczny: Formuła 2012 oraz Formuła 2017 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach ul. Jaworowa 1

Technikum nr 2

20.06.2022 godz. 09:00 BD.30 – technik budownictwa

20.06.2022 godz. 09:00 BD.32 – technik geodeta

23.06.2022 godz. 08:00 EE.09 – technik informatyk

27.06.2022 godz. 09:00 BD.31 – technik geodeta

27.06.2022 godz. 09:00 B.34 – technik geodeta

28.06.2022 godz. 08:00 MG.44 – technik mechanik

28.06.2022 godz. 08:00, 12:30, 17:00 -  EE.08 -  technik informatyk

29.06.2022 godz. 08:00 -  EE.08 -  technik informatyk

 

NA EGZAMINY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2  ZGŁASZAMY SIĘ MIN. 30 MINUT WCZEŚNIEJ  Z DOWODEM POTWIERDZAJĄCYM  TOŻSAMOŚĆ, CZARNO PISZĄCYM  DŁUGOPISEM  I PRZYBORAMI WYMIENIONYMI PONIŻEJ DLA DANEJ KWALIFIKACJI.

 

 ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINÓW W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ W ZESPOLE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE UCZNIOM W PLACÓWCE, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

            W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia    25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

            Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089, w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający  egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. (Formuła 2019)

 Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów  i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

 Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych potrzebnych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego w Zespole Kształcenia Zawodowego zostaną przekazane uczniom w ośrodku, w którym odbędą się  egzaminy.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. (Formuła 2012 oraz Formuła 2017)

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów      i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.      

 

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów  i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

 

Technik budownictwa BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.  

   

Technik geodeta BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami: kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy z czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym tuszem, temperówka, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Technik mechanik MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Technik informatyk EE.09  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych:  długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 

Kierownik szkolenia praktycznego Alina Sternik

   

Kategoria:

W dniach 10 i 11 maja 2022 r. uczniowie klas 3aG i 3cgG uczestniczyli w zajęciach praktycznych  w Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna.
Uczniowie w ramach przedmiotu ochrona przeciwpożarowa zapoznawali się z:

  • zasadami bezpieczeństwa na terenie Zakładów Azotowych,
  • zagrożeniami jakie występują na terenie kombinatu,
  • ze sprzętem ratowniczym strażaków ZA,
  • z organizacją służby w Zakładowej Straży Pożarnej.

Każdy uczeń biorący udział w zajęciach został wyniesiony za pomocą strażackiego podnośnika hydraulicznego na wysokość 44 metrów. Dopełnieniem zajęć były pokazy w laboratorium chemicznym.
 

 

Kategoria:

Święto Narodowe Trzeciego Maja

    Dwieście trzydzieści jeden lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję. Zakładała ona podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także znosiła m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Państwo polskie, coraz słabsze, nękane już wówczas działaniami zaborców, miało na nowo dołączyć do grona nowoczesnych, sprawnie zarządzanych organizmów państwowych. Dlatego 3 maja celebrujemy jako Święto Narodowe, ustanowione w 1919 i ponownie w 1990 roku.

   W piątek 29 kwietnia 2022 r. społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach wysłuchała audycji trzeciomajowej przez szkolny radiowęzeł. Za sprawą słuchowiska przygotowanego  przez Małgorzatę Lorek, Monikę Wójciak oraz uczniów klas 3 igp, 1 ist oraz 2 dgt powróciliśmy do wydarzeń sprzed wieków, które wpłynęły na kształt dzisiejszej Polski. W montażu słowno - muzycznym w atrakcyjnej formie, łączącej nowoczesność i tradycję, przypomniano  okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz doniosłe znaczenie tegoż aktu prawnego, jak również obowiązki patriotyczne każdego Polaka. Wiwat 3 Maja!

Kategoria:

 Nasi Absolwenci 2022

   W piątek 29 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022 uczniów klas maturalnych ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. Absolwentów oddziałów: 4 adt, 4 cgt oraz 4 jt w serdecznych słowach pożegnali: Dyrektor Krzysztof Szabelski, wychowawcy i młodsi koledzy. Przy tej okazji w imieniu Rodziców absolwentów wyrazy wdzięczności dla Dyrekcji, nauczycieli oraz wszystkich pozostałych pracowników szkoły złożyła pani Teresa Michalik, a jako reprezentantka czwartoklasistów głos zabrała Natalia Pyszczak. Spotkanie było okazją do wręczenie nagród uczniom, którzy wykazali się znakomitymi notami na świadectwach oraz sukcesami w dziedzinie sportu. W roku szkolnym 2021/2022 najwyższe średnie ocen uzyskali: Yulian Rudenko  ( średnia 5,20 , absolwent klasy 4 jt ) oraz Karolina Michalik ( średnia 5,18, absolwentka klasy 4 cgt).

   Po oficjalnej części uroczystości odbyły się spotkania młodzieży z wychowawcami. W kameralnym gronie nie zabrakło wspomnień, wesołych anegdotek i serdeczności, a przede wszystkim obietnic, że absolwenci jeszcze nie raz zagoszczą w szkolnych murach… Po czterech latach nauki, zgłębiania tajników przedmiotów ogólnych i zawodowych, podejmowania kolejnych wyzwań i zmagań egzaminacyjnych, konieczności odnalezienia się w niełatwej rzeczywistości pandemii – nadszedł czas na nowy etap życia.  Naszym drogim Absolwentom klas 4 adt, 4 jt, 4 cgt życzymy powodzenia, sukcesów w dalszej nauce, na ścieżkach kariery zawodowej oraz w życiu osobistym!

 

2022 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech