Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO


-->
Odsłony: 919

logo

Projekt : „Moje 5 minut z Erasmusem” – program POWER; kwota dofinansowania: 71.628,00 EUR. Program ten jest finansowany w  94,29% ze środków Unii Europejskiej,  a w 5,71% ze środków budżetu Państwa.

Termin: 01.10.2020 - 31.03.2022

 

W projekcie zaplanowano działania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły określonych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. W każdej z dwóch tur zaplanowano następujące działania:

 1. staż w firmach komputerowych dla 18 uczniów klas I- IV technik informatyk – 2 tygodnie;
 2. staż w zakładach mechanicznych dla 18 uczniów klas I-IV technik pojazdów samochodowych - 2 tygodnie;
 3. job shadowing dla 4 nauczycieli zawodu - 1 tydzień.

 Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZS nr 2 w Puławach poprzez organizację staży zagranicznych oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu przez obserwację pracy w danym przedsiębiorstwie. Cel ten będzie osiągnięty przez  realizację celów szczegółowych, takich jak:

 • wykształcenie praktyczne uczniów, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów,
 • podniesienie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego,
 • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły,
 • realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły i uczniów,
 • wdrożenie zdobytych rozwiązań,
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • przełamanie barier komunikacyjnych oraz kulturowych,
 • wspomaganie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów,
 • poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji,
 • wdrożenie nowych metod i narzędzi na lekcjach przedmiotów zawodowych,
 • zachęcanie do nauki języków obcych.

 Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na naszą szkołę, a także uczniów i nauczycieli, którzy są jej częścią. Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele osiągną wiele korzyści. Po pierwsze podniosą poziom znajomości języków obcych, co ułatwi im nawiązanie kontaktów z innymi krajami, poszerzy i poprawi współpracę międzynarodową oraz umożliwi im korzystanie z anglojęzycznych źródeł szkoleniowych. Co więcej, dzięki podniesieniu umiejętności językowych i świadomości kulturowej, wzbogacą swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich i obywateli tych krajów.  Pozwoli to na promowanie postawy otwartości i tolerancji w czasie pracy wychowawczej i pedagogicznej, a także promowanie możliwości płynących z korzystania z programu Erasmus+ wśród uczniów i innych pracowników szkoły. Uczestnicy stażów i job shadowing zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy i odpowiadające zapotrzebowaniu pracodawców. Nauczyciele poznawszy najnowsze technologie będą mogli dokonać modyfikacji swoich programów nauczania tak, aby były one adekwatne do potrzeb rynku pracy.

 

Rezultaty materialne:

 1. zrealizowanie na eTwinning projektu „Moje 5 minut z Erasmusem”,
 2. wydanie w wersji on-line albumu zdjęciowego zawierającego 50 fotografii z odbywanego stażu,
 3. wydanie 2 słowników branżowych (angielsko – polskiego i polsko – angielskiego) w wersji on-line (zawierających min. 50 pojęć dotyczących informatyki oraz min. 50 pojęć dotyczących mechaniki pojazdów samochodowych),
 4. wydanie certyfikatów dla uczestników potwierdzających odbycie stażu,
 5. wprowadzenie zmodyfikowanego planu podniesienia jakości pracy szkoły,
 6. uruchomienie strony internetowej, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące stażu i job shadowing.

 Rezultaty niematerialne:

 1. rozwinięcie kompetencji zawodowych uczniów, które zwiększą ich pozycję na rynku pracy,
 2. poprawa zdolności komunikacyjnych uczniów i nauczycieli,
 3. zwiększenie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów,
 4. zdobycie wiedzy i otwartości na inne kultury (umiejętność stworzenia środowiska międzykulturowego),
 5. wzrost kompetencji nauczycieli i profilu zawodowego,
 6. możliwość wykorzystania poznanych metod i narzędzi na przedmiotach zawodowych.

 Działania te umożliwia osiągnięcie  celów zaplanowanych w Europejskim Planie Rozwoju ZS nr 2. Uczestnicy  projektu podzielą się z innymi nauczycielami nabytą wiedzą na temat innowacyjnych metod nauczania i ich zastosowania w pracy dydaktycznej, np. przez prowadzenie lekcji otwartych. Uczestnicy szkoleń zaprezentują zdobytą  wiedzę i pozyskane informacje. Wzrost profilu zawodowego nauczycieli wpłynie na rozwinięcie kompetencji kluczowych u uczniów, wyższe wyniki nauczania, a co się z tym wiąże, wzrost  zainteresowania szkołą przyszłych uczniów oraz podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

 

Kategoria:

2022 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech