• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2018/2019
Spotkanie z rodzicami klas czwartych Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 grudnia 2018 09:44

Szanowni rodzice, opiekunowie naszych uczniów.

W dniu 06.12.2018 r. (czwartek) - godz. 15:30

odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas Technikum nr 2 kończących szkołę.

W czasie wywiadówki wszyscy nauczyciele uczący w klasach czwartych dyżurują w pokoju nauczycielskim w godzinach 15:45 – 17:00.

Rodzice klas czwartych zostaną poinformowani o ocenach przewidywanych na 1 półrocze.

Serdecznie zapraszamy.

Przydział sal:

KLASA

SALA

4agt

54

4dt

58

4ct

56

4it

57

 
„100 litrów krwi na Stulecie Niepodległości” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 grudnia 2018 20:25

100 litrów krwi na  Stulecie  Niepodległości”

W piątek, 23 listopada  2018 roku, w budynku naszej szkoły odbyła się Akcja Poboru Krwi zorganizowana przez Szkolny  Klub HDK pod czujnym okiem opiekunek:  pani Ewy Ogrodnik oraz Agnieszki Krajewskiej. Głównym celem przedsięwzięcia  było kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych, pomoc ofiarom nieszczęśliwych wypadków oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Niebezpieczeństwa, na jakie narażeni jesteśmy na co dzień, a także sytuacje losowe zobowiązują nas do szeroko pojętego humanitaryzmu, stąd pomysł zorganizowania tego typu przedsięwzięcia  w naszej szkole.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, nauczycieli i mieszkańców Puław. Na nasz apel odpowiedziały 53 osoby, ostatecznie udało się pozyskać 18 litrów krwi. Wśród  dawców  znaleźli się pracownicy naszej szkoły: p. Gabriela Sieprawska, p. Marzena Marzęda, p. Marcin Krawiec i p. Marek Klepko. Każdy z bohaterów został obdarowany gadżetami z Centrum Krwiodawstwa oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu. Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych dzielnych wolontariuszy za pomoc techniczną, przygotowanie słodkiego poczęstunku i serdeczną opiekę nad honorowym dawcami.

Przeprowadzona akcja dowodzi tego, że jest ogromna potrzeba i chęć oddawania krwi w naszej szkole. Wszystkim, którzy darem swego serca zechcieli się podzielić z innymi,  Szkolny  Klub HDK składa serdeczne podziękowania, jednocześnie prosząc o podobne zaangażowanie w kolejnych naszych akcjach.  (Red: A.K.)

Warto również wspomnieć, że równolegle do Akcji w szkole dzięki inicjatywie Dyrektora, dla części klas głównie motoryzacyjnych przeprowadzone zostało szkolenie z problematyki ratownictwa medycznego. To kolejny przykład współpracy edukacyjnej z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców CEZARY LIPSKI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Dobór zdjęć, zgodnie z Poradnikiem "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych" - MEN 2018

Szkolenia na temat ratownictwa medycznego
 
AKCJA KRWIODAWSTWA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 15 listopada 2018 19:54

Zapraszamy na akcję poboru krwi, która odbędzie się 23.11.2018 r. (piątek)
w godzinach 9:00 - 13:00 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach („Budowlanka”), ul. Jaworowa 1.

 

Zbiórka krwi odbywać się będzie na sali gimnastycznej. Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 roku życia, waga osoby oddającej krew nie może być niższa niż 50 kg. Przed oddaniem krwi należy dzień wcześniej pić dużo wody, zjeść rano lekki posiłek oraz zabrać ze sobą dowód osobisty.

Akcja odbywa się pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przy pomocy terenowego oddziału RCKiK w Puławach, który mieści się w szpitalu puławskim.

http://www.rckik.lublin.pl/terenowe-akcje-poboru-krwi/


 

 

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się niezastąpionym lekiem jakim jest krew.

Zarząd Klubu HDK

 
Dyrektor naszej szkoły na konferencji „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku”. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 listopada 2018 06:48

Dyrektor Krzysztof Szabelski wziął udział w konferencji „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku”.

Dnia 6 listopada 2018 r. w gmachu Senatu RP odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do udziału w doniosłym wydarzeniu zaproszono m.in. pana Krzysztofa Szabelskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach – jako członka Stowarzyszenia Osób Represjonowanych  w Stanie Wojennym oraz związku „Solidarność”. 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, otwierając spotkanie, zwrócił uwagę na rolę polityki historycznej oraz pamięci w dziejach narodu, w aspekcie odbudowy państwa polskiego po 1918 r. Następnie głos zabrali m.in. Michał Seweryński, Wicemarszałek Senatu RP, Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz przedstawiciele: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, reprezentanci Senatu, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewody Mazowieckiego. W zacnym gronie podjęto tematy z zakresu budowy porządku prawnego II RP oraz polityki historycznej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1918 – 1945. Jak stwierdza pan Dyrektor Szabelski, konferencja była cennym i inspirującym doświadczeniem, a prelegenci dołożyli starań, aby zaprezentować omawiane zagadnienia w interesujący sposób.

Pan Krzysztof Szabelski aktywnie współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, chociażby z racji swojego zaangażowania w strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, na przełomie listopada i grudnia 1981 r. W związku z odmową podpisania tzw. lojaki i czynnym sprzeciwem wobec władzy komunistycznej pan Krzysztof Szabelski został relegowany z uczelni i nie mógł powrócić w szeregi podchorążych. Za krzewienie postaw patriotycznych oraz zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 marca 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach został odznaczony medalem „Pro Patria”.

(Red. A.G.)

Więcej www.senat.gov.pl

 
Plan lekcji od 29.10.2018 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 września 2018 09:42

Uwaga!

Od poniedziałku 29 października 2018 r. obowiązuje korekta Planu lekcji.

Zmiany planu dotyczą tylko środy w klasach: 1jt, 2at, 2jt, 2wz, 3dt, 4dt.
Są też niewielkie zmiany sal w środę i czwartek w klasach: 1wz, 2at, 3act, 4agt, 4ct.

PLAN OPUBLIKOWANY W PANELU "Plan Lekcji".

 

Sygnatury: Obowiązuje od: 29 października 2018 r.                             wygenerowano 2018-10-25

WAŻNE!

W przypadku wyświetlania niezgodnych wartości niż podane powyżej, proszę odświeżyć stronę przez użycie kombinacji klawiszy: Ctrl + F5.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 36

LINKI

bip
Biuletyn Informacji Publicznej

herb2

 

 


Starostwo Powiatowe Puławy
.

PROJEKTYUnia Europejska
.

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

 

.

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl