Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO

TECHNIKUM NR 2                                   BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Kategoria:

Szanowni rodzice uczniów klas 1dgt, 1mb, 1wb, 1it.

Z uwagi na fakt, że Państwa dzieci miały znikomy kontakt z osobą zakażoną wirusem COVID-19, zwracamy się z uprzejmą prośbą o obserwację stanu zdrowia dziecka. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów prosimy o zgłoszenie się do lekarza pierwszego kontaktu. Zajęcia lekcyjne odbywają się na dotychczasowych zasadach, w formie stacjonarnej.

Dyrektor szkoły

Kategoria:

Decyzją Dyrektora szkoły klasy 1ist, 2ast, 3dP, 3iP, 4jt nie przychodzą do szkoły w dniach: czwartek 23.09, piątek 24.09 i poniedziałek 27.09.

Z kolei klasa 1act nie przychodzi do szkoły tylko w czwartek 23.09 i piątek 24.09.

Proszę śledzić dalsze informacje w Librusie i na stronie szkoły.

Równolegle przez Librus wysyłane są informacje dotyczące nauczania zdalnego.

Kategoria:

Na podstawie wytycznych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 23.10.2020 r. zajęcia praktyczne zawodu w ZKZ w Puławach przechodzą w tryb zdalny do dnia 08.11.2020 r.

Zawieszam praktykę zawodową klasom które odbywały zajęcia u pracodawców, rozpoczętą dwa tygodnie temu. Uczniowie tych klas rozpoczynają zajęcia w szkole od dnia 9 listopada 2020 r., zgodnie z planem lekcji.

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2  Krzysztof Szabelski

Kategoria:

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa dla strefy czerwonej, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się następujące zmiany:

 1. Z dniem 19 października 2020 r. Zespół Szkół Nr 2 w Puławach prowadzi kształcenie zdalne realizując tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych poszczególnych oddziałów zgodny z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia praktyczne w ZKZ odbywają się zgodnie z planem nauczania w formie stacjonarnej.
 2. W ramach tygodniowego planu zajęć dydaktycznych realizowane są:
  • lekcje przedmiotowe,
  • godziny do dyspozycji wychowawcy,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Zawiesza się czasowo indywidualne programy nauczania, koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne.
 4. Metody pracy zdalnej będą dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Czas pracy dla uczniów wynosi 30 minut w danej jednostce lekcyjnej.
 5. Nauczyciele w godzinach zgodnych z planem lekcji danego oddziału pozostają w stałej gotowości do kontaktu z uczniem w  formie: dziennik elektroniczny Librus, Ms Teams, email.
 6. Nauczyciel zapewnia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwość konsultacji poprzez dziennik elektroniczny.
 7. Kolejne informacje przekazywane będą przez stronę szkoły i Dziennik Librus                       


          Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  Krzysztof Szabelski

 

Kategoria:

Od dnia 14.09.2020r. (poniedziałek) w ciągach ciasnych węzłów komunikacyjnych zasadniczego budynku naszej szkoły oraz hali gimnastycznej wprowadzam dla uczniów i nauczycieli obowiązek noszenia maseczek, przyłbic, itp.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Puławach

2022 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech