Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO

Kategoria:

   Z dumą informujemy o kolejnym zaszczytnym odznaczeniu Dyrektora Krzysztofa Szabelskiego!
Na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski Pan Krzysztof Szabelski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.   


Foto: Prywatne zbiory Państwa Szabelskich

    Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach jako student Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie w dniach 25.11.1981 r. - 2.12.1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie swojej uczelni. Strajk w WOSP był walką o obywatelski i propaństwowy charakter Pożarnictwa, o respektowanie praw człowieka i obronę godności oficera pożarnictwa. Protestujący studenci domagali się zachowania cywilnego charakteru placówki- żądali, aby WOSP został objęty ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie podporządkowany przepisom o szkolnictwie wojskowym. Podchorąży Krzysztof Szabelski został relegowany z WOSP z chwilą jej rozwiązania przez władze tj. od 30 listopada 1981 roku, jeszcze w trakcie trwania strajku. Po brutalnej pacyfikacji protestu , w okresie od 2 do 13 grudnia, kontynuował strajk na Politechnice Warszawskiej, gdzie został zatrzymany i przesłuchiwany w związku z rozwieszaniem ulotek antykomunistycznych. Usuniętego z uczelni pożarniczej Pan Krzysztofa Szabelskiego na zawsze pozbawiono możliwości kontynuowania studiów pożarniczych oraz wykonywania zawodu oficera pożarnictwa.

                Krzyż Wolności i Solidarności jest jednym z najwyższych odznaczeń cywilnych w Polsce, wzorowanym na  Krzyżu Niepodległości – drugim po Orderze Wojennym Virtuti Militari najwyższym odznaczeniu wojskowym  okresu międzywojennego. Z racji pandemii uroczyste uhonorowanie Pana Krzysztofa Szabelskiego zostało odłożone w czasie. Przy tej okazji należy wspomnieć, że KWiS stanowi wyjątkowo zaszczytne, aczkolwiek nie jedyne odznaczenie, jakie otrzymał Pan Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. Dla przykładu: 13 grudnia 2019 r. w Warszawie, w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Pan Krzysztof Szabelski odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi, natomiast w dniu 1 marca 2018 r. ówczesny wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył  K. Szabelskiemu Medal „Pro Patria” przyznany na wniosek Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym.

W związku odznaczeniem  Pana Dyrektora Krzysztofa Szabelskiego Krzyżem Wolności i Solidarności  społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach pragnie złożyć serdeczne gratulacje,  wyrazy szacunku i uznania dla Pańskiej niezłomnej postawy oraz działalności na rzecz niepodległości Polski.

(Red. A.G.)

Wręczenie Złotego Krzyża Zasługi

Kategoria:

Pierwszoklasistów oficjalnie witamy w uczniowskim gronie!

   Tradycyjnie szkolnym obchodom Święta Komisji Edukacji Narodowej towarzyszy ślubowanie pierwszoklasistów Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, uroczyste spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, a uczestniczyli w nim: Pan Dyrektor Krzysztof Szabelski oraz uczniowie klas: 1 act, 1 dgt, 1 it,1 ist,1 wb, 1 mb wraz z wychowawcami p.p: Bożeną Firlej, Małgorzatą Lorek, Anną Mazur, Tomaszem  Próchniakiem, Grzegorzem Boruczem, Marcinem Krawcem.

   Dnia 13 października 2021 r. zgodnie z przyjętym ceremoniałem szkoły, młodzież powtórzyła słowa przysięgi :My uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ślubujemy być dobrymi i solidnymi uczniami, zdobywać wiedzę i umiejętności, aby w przyszłości swoją pracą służyć ojczyźnie w myśl ideałów głoszonych przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ślubujemy, rozwijać własną osobowość i kształtować swój charakter, by stawać się ludźmi dojrzałymi i odpowiedzialnymi”. Ponadto pierwszoklasiści podjęli zobowiązanie traktowania z szacunkiem rodziców, opiekunów, wszystkich pracowników szkoły i kolegów, dbania o dobre imię ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach, a także wspólną przestrzeń  - niniejszym stając się pełnoprawnymi członkami społeczności naszej szkoły.

   Przy tej okazji Pan Krzysztof Szabelski wręczył Nagrody Dyrektora dla pracowników oświaty, które m. in. otrzymali p.p: Ewa Ogrodnik, Ewa Hołody, Bożena Firlej, Małgorzata Lorek, Jarosław Zieliński, Krzysztof Próchniak, Marzena Marzęda, Renata Gajek, Sławomir Ciupa.


   Wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę w „Budowlance” życzymy wielu sukcesów w nauce oraz radosnych chwil w koleżeńskim gronie! Niech najbliższe lata będą dla Was owocne w wiedzę i nowe umiejętności, a także pozostawią wiele miłych wspomnień.

(Red. A.G. Foto: R.R.)

Kategoria:

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę za nami!

 

                W środę 13 października 2021 r. maturzyści Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach wyruszyli na Jasną Górę, by tam powierzyć się opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. W wyjeździe, zorganizowanym z ramienia naszej szkoły przez ks. Michała Sidora oraz panią katechetkę Urszulę Strojek, uczestniczyło 48 uczniów „Budowlanki”, a także rówieśnicy z Zespołu Szkół Europejskich oraz ZS nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach wraz z opiekunami.

                Pielgrzymka zdecydowanie należy do bardzo udanych. Podczas wspólnej modlitwy powierzyliśmy Matce Bożej zarówno swoje troski związane z nadchodzącymi egzaminami, jak i inne osobiste intencje oraz prosiliśmy o opiekę dla całej społeczności Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.  Msza Święta na Jasnej Górze, w dość kameralnym gronie w porównaniu do dawnych ogólnopolskich pielgrzymek maturzystów, przyniosła wiele cennych refleksji i przesłanie korespondujące z nauką św. Jana Pawła II.  Podczas Eucharystii liturgiczną służbę ołtarza pełnili przedstawiciele „Budowlanki”, co było dla nas wszystkich szczególnym powodem do dumy. Wspólne nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich wzbogaciło nas o głębokie przemyślenia związane z problemami współczesnej młodzieży, w kontekście męki Chrystusa, za sprawą  rozważań częściowo przygotowanych przez uczniów naszej szkoły.  Po opuszczeniu Jasnej Góry udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, słynącego z cudów uzdrowienia. Ojciec dominikanin przedstawił nam historię  figurki Matki Bożej Gidelskej oraz przykładowe świadectwa uzdrowień, jedne z wielu jakie miały tu miejsce. Po przyjęciu indywidualnego błogosławieństwa z rąk księdza Michała, z użyciem cudownego wina Matki Boskiej Gidelskiej,  udaliśmy się w drogę powrotną do Puław.

                Wspólna pielgrzymka była cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Młodzież z racji osobistego zaangażowania, a także swojej dojrzałej postawy wobec naszych wspólnych wartości chrześcijańskich, zasługuje na szczególną pochwałę. Modlitwa i zawierzenie Matce Bożej pokrzepiły nas i umocniły w przygotowaniu do nadchodzących egzaminów, a także podejmowaniu trudów i radości codziennego życia. Słowa serdecznych podziękowań kierujemy do organizatorów wyjazdu: z ramienia naszej szkoły pani Uli Strojek i księdza Michała Sidora, a także  ks. Pawła Gawrońskiego i ks. Tomasza Sawickiego.  Bóg zapłać za wspólną modlitwę, radosną, a zarazem obfitą w refleksje atmosferę wyjazdu oraz owocnie spędzony czas!

Pielgrzymi

Kategoria:

Opublikowana została korekta Planu lekcji obowiązująca od dnia 11.10.2021 r.

Zmiany planu są związane z powrotem z praktyk klas 3aG, 3cgG, 3dG i 3iG. W pozostałych klasach mogły się zmienić sale.

PLAN OPUBLIKOWANY

Proszę porównać poniżej podane sygnatury z wyświetlonym materiałem. W przypadku podawania niezgodnych wartości należy użyć "Twardego odświeżania" - skrót klawiatury CTRL oraz klawisz F5.

Sygnatura!

Obowiązuje od: 11 października 2021 r. wygenerowano 08.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum

 

Kategoria:

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.

 

  Tradycyjnie, pierwszego dnia września  społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach zebrała się, aby wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny. Dyrektor Krzysztof Szabelski w serdecznych słowach powitał przybyłych: gości, rodziców i opiekunów uczniów, młodzież, grono pedagogiczne i pracowników szkoły. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Danuta Smaga, Starosta Powiatu Puławskiego, która spotkała się z pierwszoklasistami.

  Na wstępie Dyrektor ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach Krzysztof Szabelski zwrócił się do zgromadzonych, życząc uczniom owocnej pracy w nowym roku szkolnym oraz wielu sukcesów, a pedagogom satysfakcji z podejmowanego trudu. Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla Władz Powiatu Puławskiego, którego wsparcie umożliwiło modernizację naszej szkoły oraz ustawiczne doposażanie pracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
Dnia 1 września 2021 roku przypada 82 rocznica wybuchu II wojny światowej, do której nawiązał Dyrektor Krzysztof Szabelski. 1 września 1939 roku rozpoczęła się najstraszniejsza z wojen, która pochłonęła ponad 50 mln istnień, a każde z nich zasługuje na pamięć i szacunek. Podczas uroczystego spotkania nie mogło zabraknąć odniesienia do współczesnych realiów, pandemii – dlatego po raz kolejny przypomniano o zasadach reżimu sanitarnego i konieczności troski o wspólne bezpieczeństwo.

  Po oficjalnej inauguracji roku szkolnego uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas. W Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach naukę podjęło ponad sześćset osób, uczęszczających do 24 oddziałów. Utworzono sześć klas pierwszych, dwa profile branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz cztery kierunki technikum, w tym nową specjalność – technik spawalnictwa.

             Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wielu miłych chwil w koleżeńskim gronie. Nauczycielom niech nie zabraknie pozytywnej energii, niezbędnej do urzeczywistniania kolejnych ambitnych zamierzeń  i realizacji często niełatwych przedsięwzięć.

Powodzenia w roku szkolnym 2021/2022!

2021 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech