Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

HOT-INFO

-->
Odsłony: 255

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy - Dyrektor.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jarosław Czerw, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: 24-100 Puławy, ul, Jaworowa 1.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy.
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy.
 5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy.
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 10. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 11. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy dostępny jest do wglądu w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy.

Kategoria:

2020 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.