24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

HOT-INFO

TECHNIKUM NR 2                                                            BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 STRUKTURA KSZTAŁCENIA 2019/2020

Dyrekcja i osoby funkcyjne szkoły

Krzysztof Szabelski

Dyrektor szkoły

Jarosław Ociepa

Wicedyrektor szkoły

Anna Mazur

Kierownik kształcenia praktycznego

Eugeniusz Kwiatkowski

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski – polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu II Rzeczypospolitej

Biografia
Kategoria:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: to nowy zawód powstały z połączenia trzech zawodów: technolog robót wykończeniowych, posadzkarz i malarz- tapeciarz.

☛ Absolwenci tego kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, takich jak:

 • wykonywanie podkładów podłogowych,
 • układanie paneli podłogowych i parkietu,
 • wykonywanie boazerii,
 • układanie glazury i płytek podłogowych,
 • montowanie płyt kartonowo- gipsowych na ścianach i sufitach,
 • zabudowa wnętrz i poddaszy, wykonywanie ścianek działowych,
 • malowanie i tapetowanie pomieszczeń,
 • wykonywanie dociepleń budynków.

☛ Monter zabudowy może znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą:

 • w różnych firmach z branży budowlanej zajmujących się budową i wykańczaniem budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych,
 • przy pracach związanych z remontami budynków (w tym remontami mieszkań, hal fabrycznych, sklepów i restauracji, hoteli, banków i innych firm usługowych).

Może też założyć własną firmę remontowo – budowlaną, zajmującą się remontami i wykańczaniem pomieszczeń.

☛ W trakcie nauki uczniowie zdobywają trzy kwalifikacje:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
Kategoria:

Mechanik pojazdów samochodowych

☛ Mechanik pojazdów samochodowych to specjalista przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. użytkowania pojazdów samochodowych;
 2. diagnozowania zespołów, podzespołów mechanicznych i elektronicznych pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 3. naprawiania pojazdów samochodowych.

☛ Absolwent klasy o profilu mechanik pojazdów samochodowych uzyskuje następujące umiejętności i kompetencje:

 1. lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 2. szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
 3. dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
 4. wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 5. przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 6. dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
 7. wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 8. wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 9. wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 10. wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
 11. przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
 12. ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich obsługi i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp.
Cykl kształcenia trwa 3 lata, w ramach których w szkole uczeń nabywa umiejętności prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
Nasi absolwenci zatrudnieni są w każdym zakładzie i firmie regionu puławskiego zajmującym się diagnostyką , obsługą i naprawą samochodów, a także w salonach sprzedaży samochodów, stacjach paliw, firmach transportowych i zajmujących się dystrybucją części zamiennych.

☛ Kwalifikacje zawodowe nabywane w toku nauki:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Uczniowie znajdują również zatrudnienie w dużych firmach krajowych i zagranicznych (m.in. jeden z absolwentów został zatrudniony w firmie McLaren i pracuje przy obsłudze bolidów wyścigowych formuły F1).

Kategoria:

Technik geodeta

Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach geodezyjnych, prowadzenia własnego przedsiębiorstwa geodezyjnego, samodzielnego prowadzenia usług geodezyjnych (po uzyskaniu niezbędnych państwowych uprawnień geodezyjnych), pracy w administracji samorządowej. W zawodzie geodety równie dobrze radzą sobie dziewczęta, jak i chłopcy. Jest to zawód otwarty dla każdego, łatwo jest się odnaleźć na rynku pracy, zakładając własną działalność gospodarczą można osiągnąć spore dochody.


☛ Uczeń technikum geodezyjnego w trakcie nauki zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

 • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów,
 • obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych,
 • wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.


☛ W ramach nauki w szkole uczeń przyswaja umiejętności zawodowe:

 1. posługiwania się jednostkami miar stosowanymi w pracach geodezyjnych;
 2. korzystania z układów współrzędnych stosowanych w geodezji i kartografii;
 3. rozpoznawania znaków i symboli kartograficznych;
 4. sporządzania szkiców geodezyjnych;
 5. obsługi instrumentów geodezyjnych i przyrządów pomiarowych;
 6. wykonywania analitycznych obliczeń geodezyjnych;
 7. korzystania z geodezyjnych programów komputerowych;
 8. posługiwania się różnymi rodzajami map;
 9. stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 10. stosowania zaawansowanych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

☛ Absolwenci technikum geodezyjnego mogą znaleźć zatrudnienie w takich firmach i instytucjach jak:

 

 • geodezyjne firmy państwowe i prywatne,
 • jednostki administracji samorządowej na różnych stanowiskach,
 • firmy wykonawcze branży budowlanej,
 • biura projektowe,
 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych;
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
 • urzędach administracji publicznej.

Absolwent może także prowadzić działalność gospodarczą lub po uzyskaniu świadectwa maturalnego skorzystać z atrakcyjnej oferty studiów wyższych. Kształcenie praktyczne uczniowie realizują o oparciu o obiekty szkolne, rzeźbę terenu oraz obiekty infrastruktury miejskiej w pobliżu szkoły. Istotną częścią wiedzy zawodowej są również praktyki w firmach i urzędach administracji publicznej.

☛ Kwalifikacje zawodowe nabywane w toku nauki:

 • BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów;
 • BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Absolwenci technikum geodezyjnego mogą kontynuować naukę na dowolnych uczelniach. Wielu absolwentów wybiera uczelnie techniczne, w szczególności kierunki geodezyjne.

Kategoria:

Technik informatyk

Kształcenie w zawodzie technik informatyk  obejmuje wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oraz eksploatowania systemów informatycznych. Program nauki opracowany jest tak, aby absolwent zdobył umiejętności zawodowe:

 

 1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Zajęcia mają formę wykładów, pokazów, ćwiczeń, projektów indywidualnych i grupowych oraz zajęć praktycznych. Używa się podczas nich  nie tylko nowoczesnego sprzętu i oprogramowania ale także wypracowanego do ćwiczeń montażu techniki komputerowej, diagnostyki sprzętowej i oprogramowania.

Kwalifikacje zawodowe nabywane w toku nauki:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Perspektywy zawodowe

Technik informatyk, po potwierdzeniu kwalifikacji,  zdobywa umiejętność efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie projektowania i naprawy komputerów, tworzenia i zarządzania serwisów internetowych, projektów graficznych w agencjach i firmach reklamowych, tworzenia aplikacji niezbędnych w pracy, projektowania sieci komputerowych, administrowania systemami informatycznymi oraz zarządzania bazami informatycznymi. Młody technik informatyk znajdzie pracę nie tylko w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się wytwarzaniem, ochroną, wdrażaniem i konserwacją systemów informatycznych, ale również w różnych sektorach gospodarki - w przemyśle, biznesie, administracji, usługach informatycznych. Absolwent szkoły może kontynuować naukę na studiach politechnicznych lub zdobywać kolejne certyfikaty umiejętności zawodowych. Znajdzie zatrudnienie jako projektant i twórca oprogramowania,  administrator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych lub na innych stanowiskach związanych z komputeryzacją firmy lub urzędu.

Kategoria:

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to specjalista przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych zarówno od strony mechanicznej jak również elektronicznej na specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych;
 3. organizowania, nadzorowania i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym.

Jest  to specjalista od współczesnej motoryzacji,  najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy różnych typów pojazdów samochodowych.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy, eksploatacji i diagnostyki współczesnych pojazdów samochodowych. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania, nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.

☛ Kwalifikacje zawodowe nabywane w toku nauki:

 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych albo
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

W ramach nauki w szkole technik pojazdów samochodowych nabywa umiejętności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

☛ Nasz absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • salonach obsługi i sprzedaży samochodów,
 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych (w kraju i za granicą),
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją i szkodami komunikacyjnymi pojazdów,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach samochodów.

2020 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.