24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

HOT-INFO

TECHNIKUM NR 2                                                            BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 STRUKTURA KSZTAŁCENIA 2019/2020

Dyrekcja i osoby funkcyjne szkoły

Krzysztof Szabelski

Dyrektor szkoły

Jarosław Ociepa

Wicedyrektor szkoły

Anna Mazur

Kierownik kształcenia praktycznego

Eugeniusz Kwiatkowski

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski – polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu II Rzeczypospolitej

Biografia
Kategoria:

INFORMACJA

 Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Puławach  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Aleksandrę Jarocką, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,  za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

Kategoria:

W grupie Menu strony - Projekty Unijne zostało dodane podsumowanie dotyczące realizacji w naszej szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wraz z listą zakupionych książek.

Zapraszamy do zapoznania się.

Biblioteka szkolna

 

Kategoria:

Pan Krzysztof Szabelski
 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi

            W Warszawie dnia 13 grudnia 2019 r. , w 38. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Pan Krzysztof Szabelski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy  Złoty Krzyż Zasługi. Niecodzienne wydarzenie stanowi szczególny zaszczyt i wielki honor.

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 r. i jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniających czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wyróżniamy trzy stopnie tegoż odznaczenia, z których Złoty Krzyż Zasługi stanowi najwyższy dowód uznania.

Przyznanie Panu Krzysztofowi Szabelskiemu zaszczytnego wyróżnienia wiąże się ze strajkiem studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie, którzy na przełomie listopada i grudnia 1981 r. stawili czynny opór władzy komunistycznej, dążącej do upaństwowienia uczelni oraz odmówili złożenia deklaracji lojalnościowych. Pan Dyrektor Krzysztof Szabelski należał do grona protestujących podchorążych, którzy z racji swojej niezłomnej postawy zostali relegowani z uczelni. Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie był pionierskim aktem sprzeciwu wobec władz komunistycznych w naszym kraju i – jak podkreślają historycy – pierwszym w całym bloku wschodnim.

 

 

Za sprawą protestu w WOSP Dyrektor Szabelski nie mógł kontynuować wymarzonej edukacji na uczelni i zostać oficerem pożarnictwa. Jednak nie żałuje podjętej wówczas decyzji, która była aktem odwagi i honoru. Jak podkreśla, praca w oświacie stanowi szansę, aby przekazywać młodym ludziom prawdę o Polsce i uczyć szacunku, miłości do Ojczyzny. Ponadto znalazł sposób, aby propagować ideę pożarnictwa wśród młodzieży:

- Mimo że sam nie mogłem zostać  zawodowym strażakiem, podjąłem owocną współpracę z Państwową Strażą Pożarną – wprowadzając innowację pedagogiczną w postaci elementów ochrony przeciwpożarowej w programie nauczania klas technikum, przygotowując uczniów do egzaminów i zachęcając do służby w tym zawodzie. W ten sposób połączyłem swoją pasję z obecną pracą, która również daje mi wiele satysfakcji i jest doceniana.

Pan Krzysztof Szabelski jest aktywnym członkiem lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Złoty Krzyż Zasługi to nie jedyne zaszczytne wyróżnienie, jakim uhonorowano Dyrektora Zespołu Szkół nr 2  im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej pan Krzysztof Szabelski został odznaczony  Medalem „Pro Patria”, ponadto niejednokrotnie doceniano jego działalność oświatową.

W związku z otrzymanym przez Pana Dyrektora Krzysztofa Szabelskiego Złotym Krzyżem Zasługi społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach pragnie złożyć gratulacje wyrazić uznanie dla Pańskiej niezłomnej postawy i dotychczasowej działalności oraz wdzięczność za dochowanie wierności ideałom i Ojczyźnie. Dając żywy przykład postawy patriotycznej i obywatelskiej, stanowi Pan inspirację dla młodych ludzi, poszukujących we współczesnym świecie autentycznych wzorców i autorytetów. 

 

(Red.: A.G., Foto: Prywatne zbiory Państwa Szabelskich)
Więcej: www.prezydent.pl

 

Kategoria:

12 grudnia 2019 r. w siedzibie Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, odbył się po raz siódmy finał wojewódzkiego konkursu „Budownictwo – moja przyszłość”. Jest on przeznaczony dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych i objęty patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Opiekę merytoryczną nad tym konkursem sprawuje Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie – Oddział w Radomiu, a do współpracy przy jego organizacji został także zaproszony Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.

Celem konkursu jest pogłębienie i poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z branżą budowlaną w zakresie edukacji zawodowej. Zmagania mają na celu popularyzację znajomości problematyki przepisów, zasad, nowych technologii, propagowanie właściwej organizacji i bezpiecznej pracy na danym stanowisku, inspirowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy oraz motywowanie do dalszego kształcenia i doskonalenia. Dodatkowo udział uczniów w konkursie  można uznać za jedną z form przygotowywania ich do zewnętrznych egzaminów zawodowych, potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych. Pragniemy również podkreślić wzrastający poziom przygotowania uczniów, którzy biorą udział w konkursach. Świadczy to zarówno o dużym zaangażowaniu nauczycieli w przygotowanie uczniów do konkursu, jak również o wzroście zainteresowania problematyką budownictwa samych uczniów.

Nagrody dla laureatów i finalistów konkursu przyznawane są w kategorii indywidualnej i drużynowej. Finaliści konkursu w kategorii indywidualnej otrzymują dyplomy poświadczające uzyskane miejsce w konkursie oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo zdobywcy I i II miejsca w tej kategorii otrzymują zaświadczenie o zwolnieniu z opłat czesnego za pierwszy rok studiów w przypadku podjęcia kształcenia w WISBiOP w Radomiu, zaś miejsce III premiowane jest zwolnieniem z opłat czesnego za pierwszy semestr studiów. Natomiast w kategorii drużynowej laureaci otrzymują dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

W tym roku szkolnym naszą szkołę reprezentowali uczniowie:  Jolanta Latos, Krzysztof Bartoś uczniowie III klasy oraz Jan Capała – uczeń klasy IV. Uczestnicy zostali podzieleni na trzyosobowe zespoły. Etap pierwszy składał się z testu pisemnego, z którego wyłoniono sześciu finalistów oraz zwycięzców drużynowych. Etap drugi składał się z trzech pytań ustnych. Finaliści musieli wykazać się wiedzą z zakresu budownictwa ogólnego, historii budownictwa, fizyki budowli czy też mechaniki i statyki budowli.

Ostatecznie po zawziętych zmaganiach oraz dogrywkach, ponieważ poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki, nasi uczniowie zajęli II miejsce drużynowo oraz pierwsze, drugie oraz trzecie indywidualnie. Cieszy nas bardzo to osiągnięcie, gratulacje dla tych Wszystkich, których praca przełożyła się na ten wielki sukces, szczególnie dla młodych adeptów sztuki budowniczej z naszej Szkoły.

   

(Red.: A. W., Foto: S.C.)

Kategoria:

Opublikowana została korekta Planu lekcji obowiązująca od dnia 02.01.2020 r.

Są duże zmiany planu w klasach czwartych oraz mniejsze zmiany w klasach 1igP, 1cgG, 1iG, 1mG, 2adt, 2cgt, 2it, 2jt, 3az, 3jt, 3cdt. W pozostałych klasach mogły się zmienić sale.

PLAN OPUBLIKOWANY

Proszę porównać poniżej podane sygnatury z wyświetlonym materiałem. W przypadku podawania niezgodnych wartości należy użyć "Twardego odświeżania" - skrót klawiatury CTRL oraz klawisz F5.

Sygnatura!

Obowiązuje od: 2 stycznia 2020 r. wygenerowano 2019-12-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum

2020 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.