• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start Kategoria - lista Zawodowcy na 100% !
Zawodowcy na 100% ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 września 2017 10:16

Z dumą informujemy o wynikach egzaminów z kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez młodzież z naszej szkoły w sesji letniej 2016/2017.

Do egzaminów w poszczególnych specjalnościach, które sumarycznie stanowią o uzyskaniu przez zdającego tytułu zawodowego, przystąpili uczniowie Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. Spośród dziewięciu zdawanych kwalifikacji – aż siedem zawodów uzyskało 100% zdawalność!

W sesji czerwiec – lipiec 2017 uczniowie 3ct (technik budownictwa) zmierzyli się z kwalifikacją B.33 „Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych”, 3it (technik informatyk) zdawali E.13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”, natomiast technicy pojazdów samochodowych  klasa 3dt,  musieli udowodnić swoje kompetencje w ramach kwalifikacji M.12 „Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych”, i w każdej z tych specjalności wszyscy uczniowie naszej szkoły uzyskali pozytywne wyniki, znacznie przewyższając średnią wojewódzką zdawalność.
W gronie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyszli fachowcy branżowi zdawali: monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z klasy 2 wz  - kwalifikacja B.05 ( Montaż systemów suchej zabudowy) oraz z klasy 3wz tego samego zawodu - kwalifikacja B.07 (Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych),  klasa 3ez elektromechanicy pojazdów samochodowych -  M.12  oraz mechanicy pojazdów samochodowych - M.18 ( Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych). Zdali egzaminy w stu procentach, osiągając tym samym znacznie lepsze rezultaty niż uczniowie wszystkich innych szkół z terenu Lubelszczyzny. Warto nadmienić, że poprzednie egzaminy także przynosiły imponujące rezultaty – w sesji zimowej 2017 technicy budownictwa, technicy pojazdów samochodowych oraz  technicy mechanicy również zdawali odpowiednie kwalifikacje  w 100 %, a wszystkie wyniki osiągnięte przez naszych uczniów znacznie przewyższały średnie wojewódzkie.

Powyższe sukcesy cieszą tym bardziej, że organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminy wiążą się ze stresem – aby zaliczyć daną kwalifikację, uczeń musi zdobyć co najmniej  50 % punktów z części pisemnej oraz 75% etapu praktycznego, więc należy się wykazać wiedzą i umiejętnościami na wysokim poziomie. Uzyskanie tytułu zawodowego stanowi zatem ukoronowanie niemałego uczniowskiego  trudu i realnie dowodzi wysokich kompetencji i kwalifikacji.

Prezentowane rezultaty to nie tylko sukces samego  kształcenia zawodowego w Budowlance. Każdy z nauczanych przedmiotów ma swój wkład w rozwój kompetencji naszych uczniów również zawodowych. Należy także podkreślić pracę i podziękować Dyrekcji naszej szkoły oraz wszystkim pracownikom. To również ich kierownictwo, wsparcie organizacji i zabezpieczenia procesu dydaktycznego zapewniło osiągnięte wyniki.

Serdecznie gratulujemy uczniom, życząc kolejnych również imponujący rezultatów, dziękujemy nauczycielom, którzy bezpośrednio przygotowali młodzież do egzaminów podziwiając ich profesjonalizm branżowy i warsztat nauczania, składamy wyrazy szacunku dla rodziców i opiekunów  naszych wychowanków.

Powodzenia w Nowym Roku Szkolnym.

Poprawiony: środa, 06 września 2017 04:12