• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start Technikum Technik informatyk - 2017/2018 Wykaz podręczników do klasy czwartej 2017/2018
Wykaz podręczników do klasy czwartej 2017/2018 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 lipca 2017 13:04

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KL. IV TECHNIKUM

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr programu

RELIGIA

Świadczę o Jezusie w rodzinie

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Gaudium

AZ-43-01/10-LU-3/14

JEZYK POLSKI

Odkrywamy na nowo. Język polski cz.5

Ewa Dunaj, Bogna Zagórska

Operon

Numer dopuszczenia MEN:  444/5/2014

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium maturalne  poziom podstawowy Matura 2015

Marta Umińska

Wydawnictwo Pearson

Numer dopuszczenia 696/2014

JĘZYK NIEMIECKI

Alles klar 1b / 2a

K. Łuniewska

U. Tworek

Z. Wąsik

WSiP

Numer dopuszczenia 255/2/2010

MATEMATYKA

Poznać zrozumieć. Liceum i technikum. Klasa III

Przychoda

Łaszczyk

WSiP

Numer dopuszczenia 582/3/2014

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Podręcznik podany będzie we wrześniu

GEOGRAFIA

(Rozszerzona)

- technik geodeta

- technik budownictwa

Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony.

Marek Więckowski, Roman Malarz

Nowa Era

Nr dopuszczenia 501/3/2014

INFORMATYKA

(rozszerzona)

- technik pojazdów

samochodowych

- technik mechanik

- technik informatyk

Ciekawi świata. Informatyka Zakres rozszerzony. Część 3

Ewa Mikołajewicz

Operon

Numer dopuszczenia 474/3/2014

 

kl. IV TECHNIK INFORMATYK

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

 

Pracownia baz danych

Bazy danych i systemy baz danych

Przemysław Domka

WSiP

Systemy baz danych

Bazy danych i systemy baz danych

Przemysław Domka

WSiP

Pracownia programowania

Aplikacje internetowe

Małgorzata Łokińska

WSiP