• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start Kategoria - lista Informacja o wynikach egzaminu w sesji styczeń/luty 2017 r.
Informacja o wynikach egzaminu w sesji styczeń/luty 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 kwietnia 2017 14:06

W styczniu oraz lutym 2017 r. część uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach przystąpiła do kolejnych egzaminów z kwalifikacji zawodowych. Technicy budownictwa zmierzyli się z kwalifikacjami B18 oraz B30, technik geodeta – B34 i B36, technik informatyk – E12, E14, technik pojazdów samochodowych – M18, M42, technik mechanik – M44, natomiast uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – B06.

Niezmiernie cieszy fakt, że cztery kwalifikacje uzyskały stuprocentowe całościowe wyniki, a w przypadku pozostałych zawodów - zarówno w częściach pisemnych, jak i praktycznych wielu uczniów otrzymało 100% punktacji, sumarycznie znacznie przewyższając średnią wojewódzką.

Informatycy dobrze zdali kwalifikację E12, uzyskując z części praktycznej 100% wynik oraz wysoką notę z teorii – 84,6% ( dla porównania – średnia zdawalność w województwie – tylko 55,40%), a w przypadku drugiej z kwalifikacji – E14, imponująco poradzili sobie z teorią (92,3%) i uzyskali nieznacznie niższy wynik z części praktycznej.

Technicy pojazdów samochodowych uporali się z zadaniami egzaminacyjnymi wzorowo – zdobywając za obydwie kwalifikacje stuprocentowe wyniki całego egzaminu. Również wszyscy technicy mechanicy zdali M 44 w 100%, co stanowi tym większy powód do dumy, jeśli weźmiemy pod uwagę wojewódzką średnią - poniżej 62% .

Technicy geodeci z roku na rok osiągają coraz lepsze rezultaty kształcenia w niełatwym fachu - zarówno w kwalifikacji B34, jak i B36 ich wyniki przewyższyły średnią wojewódzką, oscylując w granicach 75 - 80 % . Należy stwierdzić że większość geodetów osiągnęła bardzo satysfakcjonujące wyniki egzaminu zawodowego.

W przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniowie przystępujący do omawianej sesji egzaminacyjnej – z klas o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poradzili sobie znakomicie. 100 % zdawalność w części praktycznej oraz niewiele niższy wynik w przypadku teorii gwarantują, że absolwenci będą kompetentnymi fachowcami.

Znakomita większość wyników z poszczególnych kwalifikacji znacznie przewyższa średnie wojewódzkie, co pokazuje bardziej globalne ujęcie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów, a także uzasadnia standardowe zawodowe stwierdzenie – dobra robota!

Gratulujemy wysokich not i trzymamy kciuki w kolejnych sesjach egzaminacyjnych!

Źródło: INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - strona 56

Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 14:17