• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227



 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start Kategoria - lista Finał VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją”
Finał VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 20:04

Adepci budownictwa z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach w krajowej czołówce!

 

Z dumą informujemy o sukcesie naszych uczniów - Michała Bociana oraz Tomasza Adamczyka z klasy III cgt ZS nr 2
w Puławach, którzy zajęli III miejsce w ogólnopolskiej VI Olimpiadzie Budowlanej „Buduj z pasją” oraz uzyskali wyróżnienie za wykonanie zadania praktycznego.

W dniach 23-25 marca 2017 r. w Lublinie odbył się finał VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”, zorganizowanej przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz Targi Lublin S.A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, a jego organizację wsparło kilkunastu partnerów. Olimpiada tradycyjnie obejmowała wiedzę z przedmiotów teoretycznych budowlanych, a także umiejętności praktyczne z wybranych kwalifikacji w zakresie technologii wykonywania określonych robót budowlanych.

Po wyłonieniu najlepszych w etapie szkolnym, do eliminacji regionalnych olimpiady może przystąpić jedna dwuosobowa drużyna reprezentująca daną placówkę oświatową. W Zespole Szkół im. E. Kwiatkowskiego w Puławach najlepiej przygotowani okazali się: Michał Bocian oraz Tomasz Adamczyk, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu zmagań. W tegorocznych rozgrywkach na poziomie regionalnym uczestniczyło osiem dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły budowlane, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe - z Biłgoraja, Hrubieszowa, Lublina (2 szkoły), Puław, Ryk, Włodawy, Zamościa. Uczniowie zmierzyli się z testem złożonym z 40 pytań związanych z montażem elementów suchej zabudowy oraz wykonali zadanie praktyczne. Na tym etapie, regionalnym, Michał i Tomek zajęli drugie miejsce, kwalifikując się do finału ogólnopolskiego.

Finał centralny Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją” odbył się podczas Lubelskich Targów Budowlanych LUBDOM 2017. W piątek 24 marca 2017 r. uroczyście zainaugurowano wydarzenie, po czym młodzi adepci budownictwa przystąpili do zadania praktycznego, a z teoretycznym  zmierzyli się następnego dnia. W sobotę 25 marca 2017 r. ogłoszono wyniki VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”, w której reprezentanci Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach stanęli na podium jako zdobywcy trzeciego miejsca! Zaszczytnego osiągnięcia dopełniło wyróżnienie ze strony Polskiego Stowarzyszenia Gipsu za wykonanie zadania praktycznego - obudowa dwuteownika.

Serdecznie gratulujemy Michałowi Bocianowi oraz Tomaszowi Adamczykowi, uczniom klasy III cgt oraz ich opiekunowi pani Annie Wąsali, która  wraz z nauczycielami przedmiotów budowlanych przygotowała młodzież do udziału w olimpiadzie. Łączymy wyrazy szacunku dla rodziców. Mamy nadzieję, że to cenne doświadczenie będzie stanowić ukoronowanie trudu przyszłych budowlańców, motywować do dalszego rozwijania swojej zawodowej pasji, a wynik uzyskany przez naszych reprezentantów stanowi powód do dumy dla całej społeczności Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.

(Foto: S.C. i A.W.)

Zapraszamy również do galerii Buduj z Pasją 2017 - zsb.lublin.pl

Poprawiony: środa, 29 marca 2017 10:40