• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start Kategoria - lista Dni Otwarte 2017 - podsumowanie
Dni Otwarte 2017 - podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 marca 2017 13:32

Tradycyjnie, od kilku lat, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny stanowi okazję do zaproszenia w progi Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach gimnazjalistów, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną
i realiami nauki w naszej szkole. Również tegoroczny Dzień Otwarty, 21 marca 2017 roku, miał na celu przybliżenie młodzieży z terenu powiatu puławskiego i nie tylko, możliwości kształcenia w poszczególnych profilach technikum
i szkoły branżowej,  jak również zaprezentowanie bazy dydaktycznej placówki.

We wtorkowe przedpołudnie mury naszej szkoły zapełniła rzesza gimnazjalistów, którzy lada dzień staną przed wyborem dalszej drogi edukacji. Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach służyli pomocą podczas zwiedzania placówki oraz udzielali informacji i odpowiadali na pytania młodzieży. Zgodnie z tradycją, staraliśmy się zapewnić naszym Gościom wiele niespodzianek i atrakcji.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami przygotowali pokazy sprzętu dydaktycznego, wyposażenia technicznego sal i pracowni, zapoznawali ze specyfiką i wymaganiami kształcenia zawodowego w poszczególnych profilach. Przyszli geodeci prezentowali sprzęt geodezyjny, technicy pojazdów samochodowych swoją pracownię diagnostyki samochodowej, można było również zapoznać się z pracą na specjalistycznych programach  komputerowych  np. do projektowania budynków, na których ćwiczą uczniowie klas „budowlanych”. Z kolei uczniowie klas technikum informatycznego prezentowali pracownię diagnostyki i naprawy komputerów, urządzenia infrastruktury sieci komputerowych pracę sieciowych systemów operacyjnych, włącznie z metodami zdalnego zarządzania. Ponadto prezentowaliśmy obiekty sportowe, bibliotekę oraz salę muzyczną, gdzie młodzież może szlifować swoje umiejętności wokalne i grać na instrumentach w ramach szkolnego zespołu muzycznego. Rodzice gimnazjalistów uzyskali informacje na temat priorytetów i funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz przebiegu edukacji w szkole branżowej i technikum.

W ramach nauki i zabawy, na specjalnie przygotowanych stanowiskach, nasi Goście mogli korzystać z  symulatora nauki jazdy oraz dzięki Ośrodkowi Szkolenia Kierowców CEZARY LIPSKI w Puławach -  symulatora dachowania. Przyszli kierowcy przekonywali  się na własnej skórze jak zachowuje się samochód, a także ludzkie ciało i psychika podczas dachowania pojazdu. Zainteresowanie przybyłych wzbudził również VI wiosenny turniej piłki siatkowej chłopców o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Puławach, w którym zwyciężyło gimnazjum im. E.M. Andriollego w Nałęczowie.

Równolegle w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych miały miejsce XIII Targi Pracy i Edukacji, podczas których nie zabrakło przedstawicieli ZS nr 2 w Puławach. Nasi reprezentanci  młodzieży pod opieką nauczycieli: Radosława Rybaka oraz Tomasza Próchniaka - prezentowali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz udzielali szczegółowych informacji osobom zainteresowanym.

Zespół Szkół nr 2 w Puławach to szkoła o utrwalonej pozycji kształcenia w tzw. twardych zawodach, cieszących się niesłabnącym zapotrzebowaniem wśród pracodawców i dających szerokie możliwości dalszego rozwoju. Dbając o wysoki poziom  nauczania, dajemy uczniom kompetencje i kwalifikacje niezbędne do pomyślnego rozpoczęcia kariery zawodowej.

Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach to jedna z największych w regionie szkół zawodowych, do której corocznie uczęszczają setki uczniów, elastycznie dostosowująca swoją ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy i zapewniającą absolwentom swobodny wybór dalszej edukacji.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.zs2.pulawy.pl oraz kontaktu telefonicznego i osobistego, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach                                                          (Red: A.B.)

(Foto: S.C i K.S)

Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 08:04