• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

NAWIGACJA


Start KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018
Kalendarz szkolny 2017/2018 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 września 2016 04:11

KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018

DATA

WYDARZENIE

4 września 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

13 września 2017

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Zapoznanie rodziców klas pierwszych z podstawowymi wewnątrzszkolnymi aktami prawnymi.

Zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego rodziców uczniów klas maturalnych.

Wybór rad klasowych i Rady Rodziców.

14 września 2017

Rada pedagogiczna- zatwierdzenie programu wychowawczo- profilaktycznego oraz planu nadzoru pedagogicznego.

2 X do 27 X 2017

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) - klasy 3ct, 3dt, 3it, 3agt (technik mechanik)

2 X do 13 X 2017

Praktyka zawodowa (2 tygodnie) - klasa 3agt (technik geodeta)

6 -11 października 2017

Konkurs wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim

13 października 2017

Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Ślubowanie klas pierwszych

wrzesień/październik 2017

Rada pedagogiczna szkoleniowa

7 listopada 2017

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

10 listopada 2017

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

listopad 2017/styczeń 2018

Próbny egzamin maturalny

listopad 2017/maj 2018

Próbne egzaminy zawodowe

7 grudnia 2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych.

Informacja o ocenach proponowanych na 1. semestr.

Wystawianie propozycji ocen do 6 grudnia 2017.

21 grudnia 2017

Rada klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych.

Wystawianie ocen semestralnych do 20 grudnia 2017.

22 grudnia 2017

Spotkanie opłatkowe.

22 grudnia 2017

Zakończenie 1. semestru w klasach 4. technikum.

23 grudnia 2017-1 stycznia 2018

Zimowa przerwa świąteczna

9 stycznia 2018

Spotkanie z rodzicami- informacja o proponowanych ocenach na 1. semestr

w klasach 1-3, w klasach 4. technikum- informacja o ocenach semestralnych.

Wystawianie propozycji ocen do 8 stycznia 2018

10 stycznia .-17 lutego 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas 3. i 4. technikum oraz 3wz - część praktyczna

11 stycznia 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas 3. i 4. technikum oraz 3wz - część pisemna

24 stycznia 2018

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas 1-3.

Wystawianie ocen semestralnych 23 stycznia 2018.

26 stycznia 2018

Zakończenie pierwszego semestru dla klas 1-3

27 stycznia 2018

lub 10 lutego 2018

Studniówka

29 stycznia- 11 lutego 2018

Ferie zimowe

14 lutego 2018

Rada pedagogiczna podsumowująca pierwszy semestr roku szkl. 2017/18

15 lutego 2018

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3.

Informacja o ocenach wystawionych na 1. semestr.

marzec/kwiecień 2018

Rada pedagogiczna szkoleniowa.

marzec 2018

Rekolekcje wielkopostne.

5 - 23 III 2018

Praktyka zawodowa (3 tygodnie) - klasa 2act (technik mechanik)

21 marca 2018

Dzień Otwarty Szkoły.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas technikum

23 marca 2018

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

29 marca -3 kwietnia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna.

10 kwietnia 2018

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas.

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych w klasach maturalnych

Wystawianie propozycji ocen do 9 kwietnia 2018

24 kwietnia 2018

Rada pedagogiczna- klasyfikacja uczniów klas maturalnych.

Wystawianie ocen do 23 kwietnia 2018.

26 kwietnia 2018

Apel z okazji Święta Konstytucji 3. Maja

27 kwietnia 2018

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

30 kwietnia i 2 maja 2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

4-25 maja 2018

Egzamin maturalny- wg harmonogramu CKE.

4,7,8 maja 2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - egzaminy maturalne.

1 czerwca 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

4 - 20 czerwca 2018

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym- wg harmonogramu CKE.

4 czerwca 2018

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas- informacja

o proponowanych ocenach końcoworocznych.

Wystawianie propozycji ocen do 30 maja 2018.

18 czerwca 2018

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna końcoworoczna.

Wystawianie ocen do 15 czerwca 2018.

19 czerwca 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas trzecich technikum i ZSZ oraz 2wz - część pisemna.

22 czerwca - 4 lipca 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas trzecich technikum i ZSZ oraz 2wz  -  część praktyczna.

22 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

25 czerwca 2018

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018.

25 czerwca - 31 sierpnia 2018

Ferie letnie.

3 lipca 2018

Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości.

21- 22 sierpnia 2018

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

21 sierpnia 2018

Egzaminy maturalne poprawkowe - część pisemna - godz. 9.00

21 - 22 sierpnia 2018

Egzaminy maturalne poprawkowe - część ustna

23 sierpnia 2018

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019

30 sierpnia 2018

Rada pedagogiczna- przygotowanie do nowego roku szkolnego 2018/19

31 sierpnia 2018

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

11 września 2018

Wydawanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego poprawkowego.