• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

NAWIGACJA


Start KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017
Kalendarz szkolny 2016/2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 września 2016 04:11

KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017

DATA

WYDARZENIE

1 września 2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

14 września 2016

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas

Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi wewnątrzszkolnymi rodziców klas pierwszych

Zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego rodziców klas maturalnych

Wybór rad klasowych i Rady Rodziców

15 września 2016

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie programu wychowawczego

i programu profilaktyki oraz planu nadzoru pedagogicznego

3 - 28 października 2016

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) – klasy 3at, 3dt, 3it, 3ct

3 – 14 października 2016

Praktyka zawodowa ( 2 tygodnie) – klasa 3gt

5 - 10  października 2016

Konkurs wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim

13  października 2016

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych

Dzień Patrona

Październik  2016

Rada pedagogiczna szkoleniowa

31 października 2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3  listopada 2016

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas

10   listopada 2016

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Listopad 2016 / styczeń 2017

Próbny egzamin maturalny

7 grudnia 2016

Spotkanie z rodzicami klas maturalnych. Informacja o ocenach proponowanych na pierwszy semestr.

Wystawianie propozycji ocen do 6 grudnia 2016 r.

21 grudnia 2016

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

Wystawianie propozycji ocen do 20 grudnia 2016 r.

22 grudnia 2016

Spotkanie opłatkowe

22 grudnia 2016

Zakończenie pierwszego semestru w klasach 4 technikum

23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017

Zimowa przerwa świąteczna

9 stycznia – 23 lutego 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas 3 i 4 technikum oraz 3wz – część praktyczna

12 stycznia 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas 3 i 4 technikum oraz 3wz – część pisemna

12 stycznia  2017

Spotkanie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach na

pierwszy semestr w klasach 1-3 , w klasach 4 technikum – informacja o ocenach semestralnych

Wystawianie propozycji ocen do 11 stycznia 2017 r.

14 stycznia lub 4 lutego 2017

Studniówka

16 – 29 stycznia 2017

Ferie zimowe

9 lutego 2017

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 1-3

Wystawianie ocen semestralnych do 8 lutego 2017 r.

10 lutego 2017

Zakończenie pierwszego semestru dla klas 1-3

15 lutego 2017

Rada pedagogiczna podsumowująca

Podsumowanie pierwszego semestru

16 lutego 2017

Spotkanie z rodzicami klas 1-3 – informacja o ocenach wystawionych na pierwszy semestr

Marzec / kwiecień  2017

Rada pedagogiczna szkoleniowa

Marzec / kwiecień  2017

Rekolekcje wielkopostne

13 – 31 marca 2017

Praktyka zawodowa (3 tygodnie) – klasa 2at

21 marca 2017

Dzień Otwarty Szkoły / Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 marca 2017

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje  w zawodzie

11 kwietnia 2017

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas.

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach maturalnych  (wystawianie ocen do 10 kwietnia 2017 r.).

13 – 18 kwietnia  2017

Wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2017

Rada pedagogiczna - klasyfikacja klas maturalnych

Wystawianie ocen do 24 kwietnia 2017 r.

28 kwietnia 2017

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych –klasy maturalne

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

28 kwietnia 2017

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

2 maja 2017

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

4 – 26 maja 2017

Egzamin maturalny - wg harmonogramu CKE

4, 5 i 8 maja 2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne

1 – 20   czerwca 2017

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym - wg harmonogramu CKE

6  czerwca 2017

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach  na koniec roku szkolnego

Wystawianie propozycji ocen do 5  czerwca 2017 r.

12  czerwca 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna
(stara formuła dla absolwentów z poprzednich lat) – godz. 12:00

13  czerwca 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna
( stara formuła dla absolwentów z poprzednich lat) – godz. 9:00

16 czerwca – 8 lipca 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas trzecich technikum i ZSZ oraz 2wz – część praktyczna

20 czerwca 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas trzecich technikum i ZSZ oraz 2wz – część pisemna

20 czerwca 2017

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna końcoworoczna.

Wystawianie ocen do 19 czerwca 2017 r.

23 czerwca 2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

26 czerwca  2017

Rada pedagogiczna podsumowująca.

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

26 czerwca – 31 sierpnia 2017

Ferie letnie

30 czerwca 2017

Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości

21 – 22  sierpnia 2017

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

22 sierpnia 2017

Egzaminy maturalne poprawkowe – część pisemna – godz. 9:00   
wg harmonogramu CKE

23 – 25 sierpnia 2017

Egzaminy maturalne poprawkowe – część ustna - wg harmonogramu CKE

25 sierpnia 2017

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

25 sierpnia 2017

Rada pedagogiczna – przygotowanie do nowego roku szkolnego

12 września 2017

Wydawanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu