• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

NAWIGACJA


Start
Elektromechanik pojazdów samochodowych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 września 2014 17:35

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

3) prowadzenia pojazdów samochodowych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych.
Każdy współczesny warsztat naprawczy musi być przygotowany w specjalistycznym zakresie do diagnozy elektronicznej samochodu.

Nasz uczeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 2. naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 3. uzyskania prawa jazdy kategorii B.

W ramach nauki w szkole uczeń:

 1. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
 2. poznaje metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 3. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
 4. wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego do zakładu naprawczego;
 5. określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 6. stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 7. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych oraz wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 8. ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;
 9. lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 10. dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 11. dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;
 12. wykonuje demontaż i montaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 13. wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
 14. wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 15. sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych oraz przeprowadza próby po naprawie;
 16. sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.
 17. poznaje i stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;
 18. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
 19. poznaje zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego, w tym rysunków technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych;
 20. poznaje rodzaje, budowę i zasadę działania części maszyn i urządzeń, takich jak łożyska, sprzęgła, hamulce, przekładnia zębate, pasowe, łańcuchowe, osie, wały, połączenia spawane, lutowane, gwintowe i inne;
 21. poznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne i ich zastosowanie;
 22. poznaje budowę i zasadę działania środków transportu wewnętrznego;
 23. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 24. poznaje techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń takie jak obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, spawanie, zgrzewanie, lutowanie, klejenie;
 25. poznaje budowę i zasadę działania maszyn, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 26. dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej i wykonuje pomiary warsztatowe.

Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.