• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

NAWIGACJA


Start
TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 września 2014 17:41

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania określonych robót budowlanych;
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 3. organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Technik budownictwa znajduje szereg atrakcyjnych ofert pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefa

brykatów, laboratoriach technicznych.
Może również znajdywać zatrudnienie w państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektowych, jako asystent projektanta.
Nabycie odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, może również prowadzić własną firmę budowlaną.
Nasi absolwenci zatrudnieni są w niemal każdym zakładzie budowlanym regionu puławskiego, znajdują również zatrudnienie w dużych firmach krajowych i zagranicznych nie tylko obszaru europejskiego. Są znani i cenieni za fachowość oraz przygotowanie do pracy w zespołach zawodowych.

Technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania określonych robót budowlanych;
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 3. organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Uczeń: w trakcie nauki w szkole:

 1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 2. rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 3. rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 4. rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 5. przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 6. wykonuje szkice robocze;
 7. rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 8. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 9. przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 10. rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
 11. rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;
 12. przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 13. rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 15. rozróżnia rodzaje obciążeń oraz określa ich oddziaływanie na elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych;
 16. wykonuje obliczenia statyczne elementów statycznie wyznaczalnych;
 17. przestrzega zasad wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych, murowych, stalowych i żelbetowych;
 18. klasyfikuje grunty budowlane i określa ich przydatność do celów budowlanych;
 19. określa właściwości techniczne materiałów budowlanych;
 20. rozróżnia rodzaje elementów budowlanych;
 21. określa konstrukcję elementów nośnych obiektów budowlanych;
 22. rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych;
 23. sporządza szkice i rysunki techniczne;
 24. przestrzega zasad sporządzania przedmiaru robót budowlanych;
 25. przestrzega zasad sporządzania harmonogramów budowlanych oraz sieci zależności;
 26. dobiera sprzęt pomiarowy do wykonywania pomiarów związanych z realizacją robót budowlanych;
 27. wykonuje pomiary związane z realizacją robót budowlanych;
 28. sporządza rozliczenia robót budowlanych;
 29. przestrzega zasad dokumentowania robót budowlanych;
 30. stosuje przepisy prawa budowlanego.

Technik budownictwa może prowadzić własną firmę budowlaną w lub kontynuować naukę korzystając z bogatej oferty kształcenia studiów wyższych lub kursów specjalistych.