• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start HISTORIA SZKOŁY
Historia Szkoły Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 lutego 2008 14:45

HISTORIA SZKOŁY :


 

Początkiem obecnego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Puławach była filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Lublinie powołana 1 IX 1964r przez Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa. Filia otrzymała barak przy ulicy Kaniowczyków 3, gdzie znajdowały się sale lekcyjne, internat i biuro . Praca i nauka odbywała się w trudnych warunkach. Filia miała 3 klasy - łącznie 116 uczniów - kształcące w zawodach :

 • murarz

 • posadzkarz

 • monter konstrukcji żelbetowych

 • elektromonter

 • mechanik maszyn budowlanych

 • malarz

 • monter instalacji sanitarnych

1 V 1965r. - akademia zorganizowana przez koło ZMS, a następnie udział w manifestacji .

9 V 1965r. - pierwszy start w Spartakiadzie Szkół Przyzakładowych resortu budownictwa.

1 IX 1965r. filia usamodzielniła się i została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Puławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego . Ilość oddziałów wzrosła do 8 , a uczniów do 248 w zawodach takich jak w roku ubiegłym .

1 IX 1966r. - W trzecim roku pracy szkoła dalej się rozwijała , liczyła 14 oddziałów . Utworzone zostały klasy w nowych zawodach.

31 V 1967r. - spotykamy pierwsze notatki prasowe o szkole . W "Głosie Budowlanych" ukazał się artykuł pt. "Nadzieja puławskiego budownictwa" .

1 IX 1967r. przybył nowy kierunek szkolenia . Utworzono klasę pierwszą w zawodzie mechanik-kierowca pojazdów samochodowych . Rozpoczęło też pracę 3-letnie Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie ZSZ .

18 IX 1967r. - odnotowujemy jako ważną datę w historii szkoły , bo na placu budowy przy ul. Leśnej rozpoczęto pierwsze wykopy pod budowę budynków szkoły i internatu .

28 II 1968r. - szkoła zmieniła podporządkowanie i otrzymała nazwę : Zasadnicza Szkoła Budowlana i Technikum Budowlane dla Pracujących Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa .

1 XI 1968r. - pomimo trudnych warunków lokalnych szkoła powiększyła się - było 18 oddziałów , 519 uczniów , w tym 280 w klasach pierwszych .

15 XI 1968r. - po interwencji dyrektora Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa wykonawca , czyli PPOB , rozpoczęło budowę budynku szkolnego . 1 XII 1968r. założono ławy fundamentowe pod budynek szkoły . Wszystkie prace mieli wykonywać uczniowie w ramach praktycznej nauki zawodu .

1 IX 1969r. - znowu nastąpiła przeprowadzka . Opuściliśmy Szkołę Podstawową Nr 6 i przeprowadziliśmy się do dzielnicy Włostowice , gdzie otrzymaliśmy stary budynek po Szkole Podstawowej nr 4 . Zajmowaliśmy też najstarszy budynek szkolny w Puławach - obecnie Muzeum Oświatowe w Puławach . Ilość uczniów wzrosła do 610 , a liczba oddziałów wynosiła 20.

8-27 IX 1969r. - 20 osobowa grupa naszych harcerzy wzięła udział w Operacji Frombork 1001 . Akcja ta była kontynuowana w latach następnych .

V 1970r. - odbyła się pierwsza matura w naszym technikum budowlanym .

1 XI 1970r. - przeprowadziliśmy się do nowych , własnych , jeszcze nie wykończonych w pełni budynków szkoły i internatu . Uroczyste rozpoczęcie roku odbyło się w amfiteatrze leśnym , gdyż w otoczeniu budynków trwały jeszcze prace porządkowe . Ilość oddziałów wzrosła do 22 , a uczniów było 619 .

20 XII 1971r. - w szkole zostały zorganizowane centralne uroczystości w resorcie budownictwa z okazji Dnia Nauczyciela . Szkoła otrzymała sztandar . W styczniu 1972r. do szkoły włączono 5 oddziałów rozwiązanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Celejowie .

19 I 1974r. - Honorowe Obywatelstwo Fromborka za uczestnictwo w odbudowie tego miasta .

1 IX 1976r. - powstało Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących , w którym średnie wykształcenie zdobyło wielu robotników .

1 IX 1977r. - utworzono Zespół Szkól Budowlanych LZB grupujący zasadniczą szkołę budowlaną , technikum i średnie studium dla pracujących .

15 XII 1977r. - nadano szkolę imię Feliksa Dzierżyńskiego . Fakt ten nie przyniósł szkole chwały . Przyjęcie przez radę pedagogiczną uchwały w tej sprawie było wymuszone przez Kuratorium w Lublinie i KW PZPR , chciano bowiem w ten sposób uczcić 100-lecie urodzin tego rewolucjonisty. 

1977-1980 - szkoła osiągnęła wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym , zajmując III , II , IV miejsca w kolejnych latach w punktacji ogólnej wśród kilkuset szkól przyzakładowych resortu Budownictwa i IV miejsce we współzawodnictwie sportowym wszystkich szkół województwa lubelskiego .

1982/83r. - po likwidacji Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa , szkoła ponownie została podporządkowana Puławskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego . Do budynku szkolnego przeniesiono też Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Samochodowe dla Pracujących Państwowej Komunikacji Samochodowej w Puławach . Szkoły te zostały włączone w skład naszego Zespołu Szkół Budowlanych PPBO od 1 IX 1985r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKS 

powstała 1 IX 1963r. i przez pierwsze lata mieściła się w barakach na terenie bazy PKS przy ul. Kołłątaja . Dyrektorem szkoły był mgr Józef Kozak , a nauczycielami pracownicy PKS i dochodzący nauczyciele z innych szkół : Henryk Pluta , Henryk Zagrodzki , Zenon Sikora , Bogdan Świątek , Tadeusz Przygodzki , Stanisław Rutkowski .

* Od 1 IX 1971r. - szkoła przeprowadziła się do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Zabłockiego , liczyła wtedy 4 oddziały i 130 uczniów .

* Od 1 IX 1973r. - dyrektorem szkoły był mgr Henryk Pluta . Długoletnimi nauczycielami w tej szkole byli : Bolesław Litwiński , mgr Danuta Jakubiak , mgr Eugeniusz Przepiórka , Roman Sulej , mgr Stanisław Adasik , mgr Tadeusz Grodzki , mgr Emilia Staszek , mgr Jan Jura , mgr Zdzisław Trynicki , mgr Wiesław Syszek , mgr Marta Chmielnicka , inż. Bogdan Saran . Przed włączeniem w skład Zespołu Szkół Budowlanych szkoła ta miała 11 oddziałów , w tym 8 szkoły zasadniczej i 3 technikum dla pracujących. Szkoła PKS również wniosła istotny wkład w rozwój Puław , gdyż dzięki uczniom i absolwentom tej szkoły mógł funkcjonować i rozwijać się transport . **

1 IX 1985r. - powstało technikum budowlane na podbudowie szkoły zasadniczej , tzn. młodzieżowe.

1 IX 1988r. - Kuratorium powołało następną szkołę średnią młodzieżową - technikum samochodowe o 5-letnim cyklu nauki.

1989r. - szkoła wystąpiła do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie o anulowanie narzuconego jej imienia szkoły , co nastąpiło w maju 1990r.

1989-90r. - przedsiębiorstwa utrzymujące szkoły przyzakładowe zrezygnowały z ich prowadzenia . W związku z tym od 1 I 1990r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie zlikwidowało szkoły przyzakładowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych PPBO. Kuratorium przyjęło do finansowania naszą szkołę i ustaliło nową nazwę : Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Puławach .

1 IX 1991 - nastąpiła zmiana dyrekcji szkoły - mgr Kazimierz Małysiak zrezygnował z funkcji, a w wyniku konkursu dyrektorem został mgr Stanisław Adasik , dotychczasowy wicedyrektor szkoły . Na funkcję wicedyrektora powołany został mgr Marian Maziarczyk .

1 IX 1993r. - powstało technikum budowlane 5-letnie , wzrosła też liczba oddziałów w technikum samochodowym .

1999/2000 - w roku szkolnym - 35-lecia działalności szkoły - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 składa się z 6 szkół , ogółem liczy 27 oddziałów i 730 uczniów . Wszystkie szkoły od początku ich istnienia opuściło ponad 7 tys. Absolwentów w różnych formach i kierunkach kształcenia . Aktualnie nauka odbywa się w specjalnościach :

w zasadniczych szkołach zawodowych w zawodach :

 • murarz
 • elektryk
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych

w technikach w specjalnościach :

 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • budownictwo

w liceum :

 • profil mechaniczny
 

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.

CZAS W EUROPIE