• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start FRONTOWA
Witamy w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach Drukuj

 

Dyrektor szkoły
mgr inż. Krzysztof Szabelski

Serdecznie witam w naszej szkole.

Szkoła ma ugruntowaną pozycję w zakresie kształcenia profesjonalistów, głównie w dziedzinach budownictwa, mechaniki i motoryzacji. Część uczniów, jeszcze przed zdobyciem uprawnień zawodowych ma zapewnioną pracę, nie tylko w firmach powiatu puławskiego. Nasi absolwenci kontynuują naukę na studiach politechnicznych, prowadzą własne firmy, pełnią odpowiedzialne funkcje zawodowe i społeczne. Oferta dydaktyczna szkoły jest stale aktualizowana zgodnie z tendencjami i potrzebami rynku pracy. Służy temu utworzenie kierunków geodezyjnego oraz informatycznego.

Dostosowując ofertę dydaktyczną do wymagań rynkowych, szkoła kładzie szczególny nacisk na umiejętności łączenia zdobytej wiedzy teoretycznej z częścią praktyczną szkolenia zawodowego, w tym szerokie wykorzystanie technik informatycznych, biegłe posługiwanie się fachową terminologią, umiejętności organizacji stanowiska pracy i współpracy w grupie zawodowej.

Autorytet szkoły budują nasi uczniowie i absolwenci wraz z kadrą dydaktyczną, wspólnie tworząc jej wizerunek.
Z dumą należy podkreślać ich osiągnięcia. Nasi uczniowie zdobywają laury na olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Za wyniki w nauce uzyskują stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz  Starosty Powiatu Puławskiego, zdobywają medale w szeregu zawodach sportowych.

 


Struktura Kształcenia 2016/2017

Kadra dydaktyczna

Technikum nr 2

 

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik,

 • technik budownictwa,

 • technik geodeta,

 • technik informatyk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

 • mechanik pojazdów samochodowych,

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Zajęcia w pracowni samochodowej

Rozwojowi szkoły towarzyszą szeroko zakrojone działania inwestycyjne.  Efektów w tym zakresie nie sposób nie zauważyć. Proces termomodernizacji zasadniczo podniósł estetykę budynków. Stale modernizowane jest również zaplecze socjalne.

W ostatnim okresie do użytku oddane zostało nowoczesne boisko wielofunkcyjne, wyłożone elastyczną nawierzchnią poliuretanową.  Szkoła  dysponuje zaawansowanym wyposażeniem dydaktycznym sal i pracowni lekcyjnych. W większości obiektów wykorzystuje się wspomagane komputerowo środki audiowizualne.

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne

W pracowniach specjalistycznych stosowane są potężne i kreatywne narzędzia informatyki, wspomagające koncepcje budowlane oraz systemy do diagnozy współczesnych samochodów. Tą drogą przyszli technicy i  rzemieślnicy otrzymują pierwsze i najbardziej istotne informacje dotyczące pracy układów mechaniki i konstrukcji, ich parametrów i usterek. W ten sam sposób mogą także dokonać szeregu regulacji i zmian konfiguracyjnych.
W procesie dydaktycznym nie zapomina się również o uczniach szczególnie zdolnych lub wymagających pomocy w nauce. Służy temu, prowadzony we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie projekt „Nowoczesna szkoła", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz funkcjonujący system indywidualnych konsultacji z nauczycielami szkoły.

Wycieczka do Dęblińskiej Szkoły Orląt

Nauka w "Budowlance" - poza zdobyciem wiedzy, to szereg możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań. Zapewnia to bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,  wycieczki na targi motoryzacyjne lub budowlane, wymiana międzynarodowa młodzieży z partnerską szkołą: Stendal - Niemcy,  oraz współpraca z polskimi uczelniami. Do aktywnego spędzania wolnego czasu i zabawy zachęcają zajęcia w szkolnym Klubie Sportowym.

Warto również wspomnieć o funkcjonującym w szkole Dzienniku Elektronicznym, który nie tylko wykorzystują nauczyciele do ewidencji lekcji ale również rodzice mając aktualną wiedzę o postępach w nauce i frekwencji.


 

 


 

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl