• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2016/2017
Komunikat Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 kwietnia 2017 09:54

Uwaga Maturzyści

Na każdy egzamin pisemny należy zgłosić się najpóźniej  30 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia tego egzaminu.

Na każdy egzamin ustny należy zgłosić się najpóźniej  20 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia tego egzaminu.

Na każdy egzamin należy zgłosić się  z dokumentem tożsamości  z aktualnym zdjęciem i długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.    Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Należy też przynieść materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku.

Informacji o maturze można szukać w gablocie przed sekretariatem szkoły lub  na stronach internetowych:

www.oke.krakow.pl

www.cke.edu.pl

 
Warsztaty z Filmoteką Szkolną w PPNT Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 kwietnia 2017 12:44

Klasę drugą technikum informatycznego naszej szkoły, podczas zajęć w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odwiedzili uczniowie warsztatów reporterskich, których organizatorem jest Filmoteka Szkolna oraz Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Młodzież w praktyce mogła sprawdzić, jak wygląda praca w telewizji, jak zrealizować profesjonalny felieton filmowy, na czym polega sztuka prowadzenia wywiadów, pracy z kamerą, pisania tekstów dziennikarskich i montażu.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Źródło: FilmotekaSzkolna

https://www.youtube.com/watch?v=9o9bhhsh3vc&t=25s

Uwaga!
Twoja przeglądarka może wymagać aktualizacji wtyczki Adobe Flash Player - tutaj

 
Informacja o wynikach egzaminu w sesji styczeń/luty 2017 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 kwietnia 2017 14:06

W styczniu oraz lutym 2017 r. część uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach przystąpiła do kolejnych egzaminów z kwalifikacji zawodowych. Technicy budownictwa zmierzyli się z kwalifikacjami B18 oraz B30, technik geodeta – B34 i B36, technik informatyk – E12, E14, technik pojazdów samochodowych – M18, M42, technik mechanik – M44, natomiast uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – B06.

Niezmiernie cieszy fakt, że cztery kwalifikacje uzyskały stuprocentowe całościowe wyniki, a w przypadku pozostałych zawodów - zarówno w częściach pisemnych, jak i praktycznych wielu uczniów otrzymało 100% punktacji, sumarycznie znacznie przewyższając średnią wojewódzką.

Informatycy dobrze zdali kwalifikację E12, uzyskując z części praktycznej 100% wynik oraz wysoką notę z teorii – 84,6% ( dla porównania – średnia zdawalność w województwie – tylko 55,40%), a w przypadku drugiej z kwalifikacji – E14, imponująco poradzili sobie z teorią (92,3%) i uzyskali nieznacznie niższy wynik z części praktycznej.

Technicy pojazdów samochodowych uporali się z zadaniami egzaminacyjnymi wzorowo – zdobywając za obydwie kwalifikacje stuprocentowe wyniki całego egzaminu. Również wszyscy technicy mechanicy zdali M 44 w 100%, co stanowi tym większy powód do dumy, jeśli weźmiemy pod uwagę wojewódzką średnią - poniżej 62% .

Technicy geodeci z roku na rok osiągają coraz lepsze rezultaty kształcenia w niełatwym fachu - zarówno w kwalifikacji B34, jak i B36 ich wyniki przewyższyły średnią wojewódzką, oscylując w granicach 75 - 80 % . Należy stwierdzić że większość geodetów osiągnęła bardzo satysfakcjonujące wyniki egzaminu zawodowego.

W przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniowie przystępujący do omawianej sesji egzaminacyjnej – z klas o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poradzili sobie znakomicie. 100 % zdawalność w części praktycznej oraz niewiele niższy wynik w przypadku teorii gwarantują, że absolwenci będą kompetentnymi fachowcami.

Znakomita większość wyników z poszczególnych kwalifikacji znacznie przewyższa średnie wojewódzkie, co pokazuje bardziej globalne ujęcie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów, a także uzasadnia standardowe zawodowe stwierdzenie – dobra robota!

Gratulujemy wysokich not i trzymamy kciuki w kolejnych sesjach egzaminacyjnych!

Źródło: INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - strona 56

 
Finał VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 20:04

Adepci budownictwa z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach w krajowej czołówce!

 

Z dumą informujemy o sukcesie naszych uczniów - Michała Bociana oraz Tomasza Adamczyka z klasy III cgt ZS nr 2
w Puławach, którzy zajęli III miejsce w ogólnopolskiej VI Olimpiadzie Budowlanej „Buduj z pasją” oraz uzyskali wyróżnienie za wykonanie zadania praktycznego.

W dniach 23-25 marca 2017 r. w Lublinie odbył się finał VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”, zorganizowanej przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz Targi Lublin S.A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, a jego organizację wsparło kilkunastu partnerów. Olimpiada tradycyjnie obejmowała wiedzę z przedmiotów teoretycznych budowlanych, a także umiejętności praktyczne z wybranych kwalifikacji w zakresie technologii wykonywania określonych robót budowlanych.

Po wyłonieniu najlepszych w etapie szkolnym, do eliminacji regionalnych olimpiady może przystąpić jedna dwuosobowa drużyna reprezentująca daną placówkę oświatową. W Zespole Szkół im. E. Kwiatkowskiego w Puławach najlepiej przygotowani okazali się: Michał Bocian oraz Tomasz Adamczyk, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu zmagań. W tegorocznych rozgrywkach na poziomie regionalnym uczestniczyło osiem dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły budowlane, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe - z Biłgoraja, Hrubieszowa, Lublina (2 szkoły), Puław, Ryk, Włodawy, Zamościa. Uczniowie zmierzyli się z testem złożonym z 40 pytań związanych z montażem elementów suchej zabudowy oraz wykonali zadanie praktyczne. Na tym etapie, regionalnym, Michał i Tomek zajęli drugie miejsce, kwalifikując się do finału ogólnopolskiego.

Finał centralny Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją” odbył się podczas Lubelskich Targów Budowlanych LUBDOM 2017. W piątek 24 marca 2017 r. uroczyście zainaugurowano wydarzenie, po czym młodzi adepci budownictwa przystąpili do zadania praktycznego, a z teoretycznym  zmierzyli się następnego dnia. W sobotę 25 marca 2017 r. ogłoszono wyniki VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”, w której reprezentanci Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach stanęli na podium jako zdobywcy trzeciego miejsca! Zaszczytnego osiągnięcia dopełniło wyróżnienie ze strony Polskiego Stowarzyszenia Gipsu za wykonanie zadania praktycznego - obudowa dwuteownika.

Serdecznie gratulujemy Michałowi Bocianowi oraz Tomaszowi Adamczykowi, uczniom klasy III cgt oraz ich opiekunowi pani Annie Wąsali, która  wraz z nauczycielami przedmiotów budowlanych przygotowała młodzież do udziału w olimpiadzie. Łączymy wyrazy szacunku dla rodziców. Mamy nadzieję, że to cenne doświadczenie będzie stanowić ukoronowanie trudu przyszłych budowlańców, motywować do dalszego rozwijania swojej zawodowej pasji, a wynik uzyskany przez naszych reprezentantów stanowi powód do dumy dla całej społeczności Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.

(Foto: S.C. i A.W.)

Zapraszamy również do galerii Buduj z Pasją 2017 - zsb.lublin.pl

 
Dni Otwarte 2017 - podsumowanie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 marca 2017 13:32

Tradycyjnie, od kilku lat, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny stanowi okazję do zaproszenia w progi Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach gimnazjalistów, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną
i realiami nauki w naszej szkole. Również tegoroczny Dzień Otwarty, 21 marca 2017 roku, miał na celu przybliżenie młodzieży z terenu powiatu puławskiego i nie tylko, możliwości kształcenia w poszczególnych profilach technikum
i szkoły branżowej,  jak również zaprezentowanie bazy dydaktycznej placówki.

We wtorkowe przedpołudnie mury naszej szkoły zapełniła rzesza gimnazjalistów, którzy lada dzień staną przed wyborem dalszej drogi edukacji. Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach służyli pomocą podczas zwiedzania placówki oraz udzielali informacji i odpowiadali na pytania młodzieży. Zgodnie z tradycją, staraliśmy się zapewnić naszym Gościom wiele niespodzianek i atrakcji.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami przygotowali pokazy sprzętu dydaktycznego, wyposażenia technicznego sal i pracowni, zapoznawali ze specyfiką i wymaganiami kształcenia zawodowego w poszczególnych profilach. Przyszli geodeci prezentowali sprzęt geodezyjny, technicy pojazdów samochodowych swoją pracownię diagnostyki samochodowej, można było również zapoznać się z pracą na specjalistycznych programach  komputerowych  np. do projektowania budynków, na których ćwiczą uczniowie klas „budowlanych”. Z kolei uczniowie klas technikum informatycznego prezentowali pracownię diagnostyki i naprawy komputerów, urządzenia infrastruktury sieci komputerowych pracę sieciowych systemów operacyjnych, włącznie z metodami zdalnego zarządzania. Ponadto prezentowaliśmy obiekty sportowe, bibliotekę oraz salę muzyczną, gdzie młodzież może szlifować swoje umiejętności wokalne i grać na instrumentach w ramach szkolnego zespołu muzycznego. Rodzice gimnazjalistów uzyskali informacje na temat priorytetów i funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz przebiegu edukacji w szkole branżowej i technikum.

W ramach nauki i zabawy, na specjalnie przygotowanych stanowiskach, nasi Goście mogli korzystać z  symulatora nauki jazdy oraz dzięki Ośrodkowi Szkolenia Kierowców CEZARY LIPSKI w Puławach -  symulatora dachowania. Przyszli kierowcy przekonywali  się na własnej skórze jak zachowuje się samochód, a także ludzkie ciało i psychika podczas dachowania pojazdu. Zainteresowanie przybyłych wzbudził również VI wiosenny turniej piłki siatkowej chłopców o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Puławach, w którym zwyciężyło gimnazjum im. E.M. Andriollego w Nałęczowie.

Równolegle w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych miały miejsce XIII Targi Pracy i Edukacji, podczas których nie zabrakło przedstawicieli ZS nr 2 w Puławach. Nasi reprezentanci  młodzieży pod opieką nauczycieli: Radosława Rybaka oraz Tomasza Próchniaka - prezentowali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz udzielali szczegółowych informacji osobom zainteresowanym.

Zespół Szkół nr 2 w Puławach to szkoła o utrwalonej pozycji kształcenia w tzw. twardych zawodach, cieszących się niesłabnącym zapotrzebowaniem wśród pracodawców i dających szerokie możliwości dalszego rozwoju. Dbając o wysoki poziom  nauczania, dajemy uczniom kompetencje i kwalifikacje niezbędne do pomyślnego rozpoczęcia kariery zawodowej.

Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach to jedna z największych w regionie szkół zawodowych, do której corocznie uczęszczają setki uczniów, elastycznie dostosowująca swoją ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy i zapewniającą absolwentom swobodny wybór dalszej edukacji.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.zs2.pulawy.pl oraz kontaktu telefonicznego i osobistego, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach                                                          (Red: A.B.)

(Foto: S.C i K.S)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 29

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.

CZAS W EUROPIE