• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2016/2017
Wizerunek ucznia ZS nr 2 w Puławach Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

264 najlepszych uczniów ze szkół województwa lubelskiego otrzymało w tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów. 5 listopada 2012 roku w Lublinie uroczyście wręczono
im dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów.

Dyplomy wręczali stypendystom wiceminister resortu administracji i cyfryzacji Włodzimierz Karpiński, wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki oraz wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc.

- To jest ciężka praca, wymaga potężnego zaangażowania rodziców, mądrego prowadzenia przez pedagogów i wychowawców, dobrej organizacji przez dyrektora, który zarządza placówką szkolną, dobrych warunków tworzonych przez organ prowadzący- powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Karpiński.
.
Wśród nagrodzonych stypendium odebrał Michał Wnuk z klasy 2 cgt - technik budownictwa. Wychowawcą klasy w roku szkolnym 2011/2012 była Pani A. Wąsala.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

G. Sieprawska

Opublikowano w MMPULAWY

 
Gala wręczenia "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym" 2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 czerwca 2016 18:27

23 czerwca 2016 r. w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbyła się uroczysta gala wręczenia "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym".

Starosta Puławski Witold Popiołek otwierając Galę, która podsumowywała osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016 podkreślił znaczenie nauki w życiu młodego człowieka oraz pogratulował laureatom wysokich wyników w nauce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.  Wyrazy szacunku i uznania składamy również rodzicom nagrodzonych uczniów.

Lista wyróżnionych uczniów naszej szkoły na gali rozdania "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym":

Zgodnie z zasadami Starosta corocznie przyznaje jedną Nagrodę Główną dla najlepszego ucznia za osiągnięcia w nauce i aktywność społeczną. W tym roku otrzymał ją właśnie uczeń naszej szkoły.

 1. Tomasz Adamczyk – średnia ocen 5,47.

W kategorii średnia ocen 4,50 – 6,00

 1. Karolina Jedut – 5,07
 2. Karolina Stylska – 4,79

Osiągnięcia indywidualne – sukcesy w nauce, zachowanie i reprezentowanie szkoły w  olimpiadach  przedmiotowych,  konkursach organizowanych   pod   patronatem   MEN,   polskich   towarzystw   naukowych   lub Kuratorów Oświaty

 1. Michał Bocian
 2. Mateusz Świnarski
 3. Bartosz Suliga
 4. Karol Ociesa

Osiągnięcia zespołowe

 1. Zespół uczniów konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” (Jakub Bielewski, Maciej Łyszcz, Bartosz Gębala)

(foto: S.C.)

Więcej

 
Podsumowanie X Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego "Rok przed dyplomem" Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 12 czerwca 2016 04:22

9 czerwca 2016 r. w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste podsumowanie X międzyszkolnego konkursu zawodowego "Rok przed dyplomem". Patronat honorowy nad konkursem sprawowali  Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Tytuł laureata etapu regionalnego uzyskało 57 uczniów, 27 uczniom przyznano wyróżnienia. Wszystkim laureatom konkursu i wyróżnionym z naszej szkoły dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

X międzyszkolny konkurs zawodowy "Rok przed dyplomem" - wyniki

(Foto: S.C.)

 
III Powiatowy Konkurs „Znam przepisy ruchu drogowego” – Dzień Dziecka 2016 w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 czerwca 2016 22:51

Pierwszego dnia czerwca 2016 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach odbyły się obchody Dnia Dziecka, obejmujące wiele ciekawych zajęć i pokazów, spośród których najważniejszym wydarzeniem był III Powiatowy Konkurs „Znam przepisy ruchu drogowego” pod honorowym patronatem Starosty Puławskiego Witolda Popiołka. Dzięki życzliwej i owocnej współpracy z Władzami Powiatu Puławskiego, a także zaangażowaniu sympatyków naszej szkoły, konkurs cieszący się coraz większą popularnością został przeprowadzony już po raz trzeci. Wydarzenie zrealizowano w partnerstwie z Państwową Strażą Pożarną w Puławach, Komendą Powiatową Policji w Puławach, przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców: Cezarego Lipskiego i Marka Pikula oraz oczywiście Starostwa Powiatowego w Puławach.

Zgodnie z tradycją ubiegłych lat, III Powiatowy Konkurs „Znam przepisy ruchu drogowego” został podzielony na dwie kategorie wiekowe, a wyłonienie zwycięzców przebiegało dwuetapowo. W jury zasiedli zaproszeni goście, a także sponsorzy Małgorzata Noskowska, Kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Puławach, st. bryg. Grzegorz Podhajny Komendant Powiatowy PSP w Puławach, st. asp. Andrzej Górka  z Komendy Powiatowej Policji w Puławach oraz właściciele znanych i cenionych firm związanych z branżą motoryzacyjną: Marek Pikul i Cezary Lipski, a także stojący na czele Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach dyrektor Krzysztof Szabelski.  Konkurs „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” cieszył się zainteresowaniem wśród młodzieży, czego wyrazem była znaczna liczba uczestników. Do półfinału zakwalifikowało się aż 27 osób, spośród których wybrano 12 najlepszych, które – zgodnie z kategorią wiekową – stanęły do rozgrywki finałowej.  W gronie gimnazjalistów najlepszy okazał się Eryk Lentas z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, drugie miejsce przypadło Danielowi Czechowskiemu (Gimnazjum nr 1 w Puławach), natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się Patrycja Murawska (Gimnazjum w Gniewoszowie). Młodzież bardzo dobrze radziła  sobie z pytaniami otwartymi, jak również testem wyboru, a rywalizacja była zacięta. Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych laur pierwszeństwa wywalczył Sebastian Karpiński – uczeń naszej szkoły, ZS nr 2 Puławach, tuż za nim na podium stanęła Maria Mazurkiewicz z ZSO nr 1 im. KEN w Puławach, a trzecie miejsce przypadło w udziale Mariuszowi Staniakowi z I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach. Za sprawą sponsorów, na laureatów konkursu czekały cenne i atrakcyjne nagrody m.in. kurs prawa jazdy kat. B lub A w Ośrodku Szkolenia Kierowców Cezarego Lipskiego, radio internetowe i odtwarzacze muzyczne ufundowane przez firmę Auto Pikul, różnorodne upominki przekazane przez Starostę Powiatu Puławskiego Witolda Popiołka oraz gadżety dla wszystkich uczestników konkursu.

Dzień Dziecka w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach obejmował wiele inicjatyw, spośród których – mamy nadzieje -  każdy członek naszej szkolnej społeczności znalazł dla siebie coś atrakcyjnego i ciekawego. Zabawa łączyła się z nauką i profilaktyką, aby święto dostarczyło nie tylko rozrywki i wytchnienia od obowiązków, ale także cennej wiedzy. Za sprawą ratowników WOPR z Kazimierza Dolnego młodzież przeanalizowała zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, przypomniano również podstawowe zasady pierwszej pomocy. Wielu emocji dostarczył pokaz cięcia karoserii samochodowej, którzy zapewnili druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, a obsługiwali – nasi uczniowie, należący do jednostek OSP. Koledzy i koleżanki z dumą obserwowali ich zmagania z autem, a chłopcy wykazali się umiejętnościami i zaangażowaniem. Uczniowie poszczególnych klas uczestniczyli w seansach filmowych na temat bezpieczeństwa na drodze, BHP w pracy oraz szkodliwości dopalaczy.

Dzięki bardzo dobrej organizacji - wielorodności zajęć, wprowadzeniu ciekawych bloków tematycznych i podzieleniu młodzieży na grupy – zajęcia przebiegały sprawnie, ciekawie i młodzież mogła maksymalnie wykorzystać czas.  Dzień Dziecka w Zespole Szkół nr 2 w Puławach rokrocznie stanowi ważne wydarzenie, długo oczekiwane przez uczniów. Dyrektor Krzysztof Szabelski oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby nasza młodzież w tym dniu – mimo dumnie akcentowanej na co dzień dorosłości – poczuła prawdziwie dziecięcą radość i uczestniczyła w zabawie, jak przed kilkoma laty.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” oraz Dnia Dziecka w naszej szkole. Szczególne wyrazy wdzięczności składam na ręce Starosty Powiatu Puławskiego Witolda Popiołka, Cezarego Lipskiego i Marka Pikula oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Serdecznie dziękuję młodzieży, która uczestniczyła w tegorocznej edycji konkursu „Znam przepisy ruchu drogowego” oraz czuwającym nad nimi nauczycielom z poszczególnych szkół naszego powiatu. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w kolejnym Powiatowym Konkursie „Znam Przepisy Ruchu Drogowego”, planowanym w przyszłym roku, jak również odwiedzania Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach przy okazji różnorodnych inicjatyw.

Krzysztof Szabelski

Dyrektor ZS nr 2 w Puławach

(Red. A.B.)

 
8 czerwca Dzień Informatyka Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 czerwca 2016 22:19

klasa 1 it 
Klasa 2it   
Klasa 3 it
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 29

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.

CZAS W EUROPIE