• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2016/2017
Plan lekcji od 01.09.2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 sierpnia 2016 19:43

Plan lekcji od 1 września 2016 r. opublikowany

 

Sygnatury:

Obowiązuje od: 01 września 2016 r.  wygenerowano 01.09.2016

UWAGA!

W przypadku wyświetlania niezgodnych wartości niż podane powyżej, proszę odświeżyć stronę przez użycie kombinacji: Ctrl + F5.

Na podstawie: Lepszy sposób na odświeżanie strony internetowej

 
Informacja dotycząca programu ”WYPRAWKA SZKOLNA” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 sierpnia 2016 19:15

 

Program pomocy uczniom w roku 2016/2017

WYPRAWKA SZKOLNA

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w roku 2016 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje :

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych :

•   słabowidzących,

•   niesłyszących,

•   słabosłyszący,

•   z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

•   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

•   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

•   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

•   posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół.

Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o wysokości dochodu lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, zawierająca imię i nazwisko ucznia dla którego zakupiono podręczniki, klasę, do której będzie chodził, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu oraz czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Ewentualnie, gdy zakupione zostaną podręczniki używane, dowodem zakupu jest oświadczenie o poniesionych kosztach zakupu tych podręczników.

Wnioski można uzyskać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2016/17
i należy składać je do pedagoga szkolnego (pokój 44 - I piętro) do dnia
7 września do godz 12.00 !

Do pobrania:

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy w sprawie ustalenia terminu składania wniosku ....

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 sierpnia 2016 15:39

01 września 2016 r.

Msza Święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach o godz. 9.00

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół nr 2 w Puławach
o godz. 10.00

 
Wizerunek ucznia ZS nr 2 w Puławach Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

264 najlepszych uczniów ze szkół województwa lubelskiego otrzymało w tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów. 5 listopada 2012 roku w Lublinie uroczyście wręczono
im dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów.

Dyplomy wręczali stypendystom wiceminister resortu administracji i cyfryzacji Włodzimierz Karpiński, wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki oraz wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc.

- To jest ciężka praca, wymaga potężnego zaangażowania rodziców, mądrego prowadzenia przez pedagogów i wychowawców, dobrej organizacji przez dyrektora, który zarządza placówką szkolną, dobrych warunków tworzonych przez organ prowadzący- powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Karpiński.
.
Wśród nagrodzonych stypendium odebrał Michał Wnuk z klasy 2 cgt - technik budownictwa. Wychowawcą klasy w roku szkolnym 2011/2012 była Pani A. Wąsala.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

G. Sieprawska

Opublikowano w MMPULAWY

 
Gala wręczenia "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym" 2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 czerwca 2016 18:27

23 czerwca 2016 r. w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbyła się uroczysta gala wręczenia "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym".

Starosta Puławski Witold Popiołek otwierając Galę, która podsumowywała osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016 podkreślił znaczenie nauki w życiu młodego człowieka oraz pogratulował laureatom wysokich wyników w nauce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.  Wyrazy szacunku i uznania składamy również rodzicom nagrodzonych uczniów.

Lista wyróżnionych uczniów naszej szkoły na gali rozdania "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym":

Zgodnie z zasadami Starosta corocznie przyznaje jedną Nagrodę Główną dla najlepszego ucznia za osiągnięcia w nauce i aktywność społeczną. W tym roku otrzymał ją właśnie uczeń naszej szkoły.

 1. Tomasz Adamczyk – średnia ocen 5,47.

W kategorii średnia ocen 4,50 – 6,00

 1. Karolina Jedut – 5,07
 2. Karolina Stylska – 4,79

Osiągnięcia indywidualne – sukcesy w nauce, zachowanie i reprezentowanie szkoły w  olimpiadach  przedmiotowych,  konkursach organizowanych   pod   patronatem   MEN,   polskich   towarzystw   naukowych   lub Kuratorów Oświaty

 1. Michał Bocian
 2. Mateusz Świnarski
 3. Bartosz Suliga
 4. Karol Ociesa

Osiągnięcia zespołowe

 1. Zespół uczniów konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” (Jakub Bielewski, Maciej Łyszcz, Bartosz Gębala)

(foto: S.C.)

Więcej

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 30

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.

CZAS W EUROPIE