• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2017/2018
Informacja o wynikach egzaminu w sesji styczeń/luty 2017 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 kwietnia 2017 14:06

W styczniu oraz lutym 2017 r. część uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach przystąpiła do kolejnych egzaminów z kwalifikacji zawodowych. Technicy budownictwa zmierzyli się z kwalifikacjami B18 oraz B30, technik geodeta – B34 i B36, technik informatyk – E12, E14, technik pojazdów samochodowych – M18, M42, technik mechanik – M44, natomiast uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – B06.

Niezmiernie cieszy fakt, że cztery kwalifikacje uzyskały stuprocentowe całościowe wyniki, a w przypadku pozostałych zawodów - zarówno w częściach pisemnych, jak i praktycznych wielu uczniów otrzymało 100% punktacji, sumarycznie znacznie przewyższając średnią wojewódzką.

Informatycy dobrze zdali kwalifikację E12, uzyskując z części praktycznej 100% wynik oraz wysoką notę z teorii – 84,6% ( dla porównania – średnia zdawalność w województwie – tylko 55,40%), a w przypadku drugiej z kwalifikacji – E14, imponująco poradzili sobie z teorią (92,3%) i uzyskali nieznacznie niższy wynik z części praktycznej.

Technicy pojazdów samochodowych uporali się z zadaniami egzaminacyjnymi wzorowo – zdobywając za obydwie kwalifikacje stuprocentowe wyniki całego egzaminu. Również wszyscy technicy mechanicy zdali M 44 w 100%, co stanowi tym większy powód do dumy, jeśli weźmiemy pod uwagę wojewódzką średnią - poniżej 62% .

Technicy geodeci z roku na rok osiągają coraz lepsze rezultaty kształcenia w niełatwym fachu - zarówno w kwalifikacji B34, jak i B36 ich wyniki przewyższyły średnią wojewódzką, oscylując w granicach 75 - 80 % . Należy stwierdzić że większość geodetów osiągnęła bardzo satysfakcjonujące wyniki egzaminu zawodowego.

W przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniowie przystępujący do omawianej sesji egzaminacyjnej – z klas o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poradzili sobie znakomicie. 100 % zdawalność w części praktycznej oraz niewiele niższy wynik w przypadku teorii gwarantują, że absolwenci będą kompetentnymi fachowcami.

Znakomita większość wyników z poszczególnych kwalifikacji znacznie przewyższa średnie wojewódzkie, co pokazuje bardziej globalne ujęcie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów, a także uzasadnia standardowe zawodowe stwierdzenie – dobra robota!

Gratulujemy wysokich not i trzymamy kciuki w kolejnych sesjach egzaminacyjnych!

Źródło: INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - strona 56

 
Finał VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 20:04

Adepci budownictwa z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach w krajowej czołówce!

 

Z dumą informujemy o sukcesie naszych uczniów - Michała Bociana oraz Tomasza Adamczyka z klasy III cgt ZS nr 2
w Puławach, którzy zajęli III miejsce w ogólnopolskiej VI Olimpiadzie Budowlanej „Buduj z pasją” oraz uzyskali wyróżnienie za wykonanie zadania praktycznego.

W dniach 23-25 marca 2017 r. w Lublinie odbył się finał VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”, zorganizowanej przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz Targi Lublin S.A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, a jego organizację wsparło kilkunastu partnerów. Olimpiada tradycyjnie obejmowała wiedzę z przedmiotów teoretycznych budowlanych, a także umiejętności praktyczne z wybranych kwalifikacji w zakresie technologii wykonywania określonych robót budowlanych.

Po wyłonieniu najlepszych w etapie szkolnym, do eliminacji regionalnych olimpiady może przystąpić jedna dwuosobowa drużyna reprezentująca daną placówkę oświatową. W Zespole Szkół im. E. Kwiatkowskiego w Puławach najlepiej przygotowani okazali się: Michał Bocian oraz Tomasz Adamczyk, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu zmagań. W tegorocznych rozgrywkach na poziomie regionalnym uczestniczyło osiem dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły budowlane, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe - z Biłgoraja, Hrubieszowa, Lublina (2 szkoły), Puław, Ryk, Włodawy, Zamościa. Uczniowie zmierzyli się z testem złożonym z 40 pytań związanych z montażem elementów suchej zabudowy oraz wykonali zadanie praktyczne. Na tym etapie, regionalnym, Michał i Tomek zajęli drugie miejsce, kwalifikując się do finału ogólnopolskiego.

Finał centralny Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją” odbył się podczas Lubelskich Targów Budowlanych LUBDOM 2017. W piątek 24 marca 2017 r. uroczyście zainaugurowano wydarzenie, po czym młodzi adepci budownictwa przystąpili do zadania praktycznego, a z teoretycznym  zmierzyli się następnego dnia. W sobotę 25 marca 2017 r. ogłoszono wyniki VI Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”, w której reprezentanci Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach stanęli na podium jako zdobywcy trzeciego miejsca! Zaszczytnego osiągnięcia dopełniło wyróżnienie ze strony Polskiego Stowarzyszenia Gipsu za wykonanie zadania praktycznego - obudowa dwuteownika.

Serdecznie gratulujemy Michałowi Bocianowi oraz Tomaszowi Adamczykowi, uczniom klasy III cgt oraz ich opiekunowi pani Annie Wąsali, która  wraz z nauczycielami przedmiotów budowlanych przygotowała młodzież do udziału w olimpiadzie. Łączymy wyrazy szacunku dla rodziców. Mamy nadzieję, że to cenne doświadczenie będzie stanowić ukoronowanie trudu przyszłych budowlańców, motywować do dalszego rozwijania swojej zawodowej pasji, a wynik uzyskany przez naszych reprezentantów stanowi powód do dumy dla całej społeczności Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.

(Foto: S.C. i A.W.)

Zapraszamy również do galerii Buduj z Pasją 2017 - zsb.lublin.pl

 
Dni Otwarte 2017 - podsumowanie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 marca 2017 13:32

Tradycyjnie, od kilku lat, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny stanowi okazję do zaproszenia w progi Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach gimnazjalistów, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną
i realiami nauki w naszej szkole. Również tegoroczny Dzień Otwarty, 21 marca 2017 roku, miał na celu przybliżenie młodzieży z terenu powiatu puławskiego i nie tylko, możliwości kształcenia w poszczególnych profilach technikum
i szkoły branżowej,  jak również zaprezentowanie bazy dydaktycznej placówki.

We wtorkowe przedpołudnie mury naszej szkoły zapełniła rzesza gimnazjalistów, którzy lada dzień staną przed wyborem dalszej drogi edukacji. Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach służyli pomocą podczas zwiedzania placówki oraz udzielali informacji i odpowiadali na pytania młodzieży. Zgodnie z tradycją, staraliśmy się zapewnić naszym Gościom wiele niespodzianek i atrakcji.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami przygotowali pokazy sprzętu dydaktycznego, wyposażenia technicznego sal i pracowni, zapoznawali ze specyfiką i wymaganiami kształcenia zawodowego w poszczególnych profilach. Przyszli geodeci prezentowali sprzęt geodezyjny, technicy pojazdów samochodowych swoją pracownię diagnostyki samochodowej, można było również zapoznać się z pracą na specjalistycznych programach  komputerowych  np. do projektowania budynków, na których ćwiczą uczniowie klas „budowlanych”. Z kolei uczniowie klas technikum informatycznego prezentowali pracownię diagnostyki i naprawy komputerów, urządzenia infrastruktury sieci komputerowych pracę sieciowych systemów operacyjnych, włącznie z metodami zdalnego zarządzania. Ponadto prezentowaliśmy obiekty sportowe, bibliotekę oraz salę muzyczną, gdzie młodzież może szlifować swoje umiejętności wokalne i grać na instrumentach w ramach szkolnego zespołu muzycznego. Rodzice gimnazjalistów uzyskali informacje na temat priorytetów i funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz przebiegu edukacji w szkole branżowej i technikum.

W ramach nauki i zabawy, na specjalnie przygotowanych stanowiskach, nasi Goście mogli korzystać z  symulatora nauki jazdy oraz dzięki Ośrodkowi Szkolenia Kierowców CEZARY LIPSKI w Puławach -  symulatora dachowania. Przyszli kierowcy przekonywali  się na własnej skórze jak zachowuje się samochód, a także ludzkie ciało i psychika podczas dachowania pojazdu. Zainteresowanie przybyłych wzbudził również VI wiosenny turniej piłki siatkowej chłopców o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Puławach, w którym zwyciężyło gimnazjum im. E.M. Andriollego w Nałęczowie.

Równolegle w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych miały miejsce XIII Targi Pracy i Edukacji, podczas których nie zabrakło przedstawicieli ZS nr 2 w Puławach. Nasi reprezentanci  młodzieży pod opieką nauczycieli: Radosława Rybaka oraz Tomasza Próchniaka - prezentowali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz udzielali szczegółowych informacji osobom zainteresowanym.

Zespół Szkół nr 2 w Puławach to szkoła o utrwalonej pozycji kształcenia w tzw. twardych zawodach, cieszących się niesłabnącym zapotrzebowaniem wśród pracodawców i dających szerokie możliwości dalszego rozwoju. Dbając o wysoki poziom  nauczania, dajemy uczniom kompetencje i kwalifikacje niezbędne do pomyślnego rozpoczęcia kariery zawodowej.

Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach to jedna z największych w regionie szkół zawodowych, do której corocznie uczęszczają setki uczniów, elastycznie dostosowująca swoją ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy i zapewniającą absolwentom swobodny wybór dalszej edukacji.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.zs2.pulawy.pl oraz kontaktu telefonicznego i osobistego, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach                                                          (Red: A.B.)

(Foto: S.C i K.S)

 
"POZYTYWNIE DACHOWANI" Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 marca 2017 12:41

Z wyrazami wdzięczności dla Pana Cezarego Lipskiego

OSK Cezary Lipski - Akademia Auto Świat w Puławach

Społeczność szkolna(Foto: S.C. i K.S.)

 
IV POWIATOWY KONKURS „ZNAM PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO” - WYNIKI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 11:40

W dniu 22 marca 2017 roku w Zespole Szkół nr 2
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach został rozegrany
IV POWIATOWY KONKURS „ZNAM PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO”.

Organizatorami konkursu byli:

 • Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Puławach
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Patronat honorowy sprawował Starosta Powiatu Puławskiego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom składamy gratulacje. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów za bezpośredni udział w Konkursie i  ufundowane nagrody.

(foto: S.C.)
Wkrótce obszerne publikacje. Polecam http://pulawy.24wspolnota.pl/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 32

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.

CZAS W EUROPIE