• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2017/2018
Jubileusz 150-lecia Powiatu Puławskiego Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 maja 2017 07:39

9 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach
odbędzie się Jubileusz 150-lecia Powiatu Puławskiego.

Szczegóły na plakacie lub na stronie Powiatu Puławskiego.

www.pulawy.powiat.pl

 
XI międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” – wyniki Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 maja 2017 07:12

W dniu 12 maja 2017r. odbył się organizowany corocznie dla szkół technicznych województwa lubelskiego XI międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”. Organizatorzy to: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin,  Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W etapie regionalnym sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności 211 uczniów, 71 zespołów reprezentujących 22 szkoły techniczne województwa lubelskiego w 22 kwalifikacjach zawodowych.

Poniżęj prezentowane są wyniki uczniów naszej szkoły:

Technik mechanik, M.20
I Miejsce

Michał Szewczyk
II Miejsce

Kamil Mańka

Technik budownictwa, B.33
Wyróżnienie
Tomasz Adamczyk

Technik informatyk, E.13
Wyróżnienie

Arkadiusz Piekoś
Damian Kozak

Technik pojazdów samochodowych, M.12
Wyróżnienie

Kamil Osuchowski

Wszystkim laureatom konkursu i wyróżnionym z naszej szkoły dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: www.zsen.lublin.pl

 
Adamczyk Tomasz laureatem Finału XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 maja 2017 13:07

07 i 08 kwietnia 2017 r. na zawodach centralnych (III stopnia) w Białymstoku najlepsi uczniowie polskich techników budowlanych prezentowali swoją wiedzę fachową startując w  XXX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Wśród 49  szkół budowlanych których uczniowie zdobyli prawo udziału wyłonionych drogą eliminacji wojewódzkich  - Zespół Szkół nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach reprezentował na olimpiadzie w roku szkolnym 2016/2017, Adamczyk Tomasz. Ucznia przygotowywały panie: mgr inż. Bożena Firlej, mgr inż. Teresa Podgórska.

Poziom zmagań centralnego etapu OWiUB był tak wysoki, że wśród młodych, zdolnych ludzi wyłoniono aż 70 laureatów i 20 finalistów.

Zgodnie z opublikowaną Klasyfikacją uczestników zawodów centralnych XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  Adamczyk Tomasz uzyskał 41 lokatę a  Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach w rankingu szkół zawodów III stopnia (centralnych) został sklasyfikowany na 33 miejscu w Polsce.

Powołana w 1987 roku  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich  szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych  i jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

Organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali:

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 2. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 3. Marszałek Województwa Podlaskiego
 4. Prezydent Miasta Białegostoku

Cała olimpiada zawiera zakres praktycznie wszystkiego, od architektury po roboty ziemne, kosztorysy, harmonogramy robót. Uzyskanie tytułu laureata uprawnia Tomka do uzyskania  ocen celujących z przedmiotów zawodowych, zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego, a co najważniejsze umożliwia wstęp na studia budowlane poza rekrutacją, zatem gwarantuje indeks studenta wydziału budownictwa dowolnej politechniki w Polsce.

Gratulujemy laureatowi Olimpiady oraz dziękujemy tym, którzy przyczynili się do sukcesu szkoły.

linki:

http://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wyniki-xxx-owiub

http://www.zsbg.bialystok.pl/index.php/pl/olimpiady/owiub/760-niezwykla-xxx-olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych

 
Komunikat dla maturzystów Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 kwietnia 2017 09:54

Uwaga Maturzyści

Na każdy egzamin pisemny należy zgłosić się najpóźniej  30 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia tego egzaminu.

Na każdy egzamin ustny należy zgłosić się najpóźniej  20 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia tego egzaminu.

Na każdy egzamin należy zgłosić się  z dokumentem tożsamości  z aktualnym zdjęciem i długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.    Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Należy też przynieść materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku.

Informacji o maturze można szukać w gablocie przed sekretariatem szkoły lub  na stronach internetowych:

www.oke.krakow.pl

www.cke.edu.pl

 
Warsztaty z Filmoteką Szkolną w PPNT Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 kwietnia 2017 12:44

Klasę drugą technikum informatycznego naszej szkoły, podczas zajęć w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odwiedzili uczniowie warsztatów reporterskich, których organizatorem jest Filmoteka Szkolna oraz Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Młodzież w praktyce mogła sprawdzić, jak wygląda praca w telewizji, jak zrealizować profesjonalny felieton filmowy, na czym polega sztuka prowadzenia wywiadów, pracy z kamerą, pisania tekstów dziennikarskich i montażu.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Źródło: FilmotekaSzkolna

https://www.youtube.com/watch?v=9o9bhhsh3vc&t=25s

Uwaga!
Twoja przeglądarka może wymagać aktualizacji wtyczki Adobe Flash Player - tutaj

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 32

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.

CZAS W EUROPIE