• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2016/2017
IV POWIATOWY KONKURS „ZNAM PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 lutego 2017 19:34

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

zaprasza do udziału w
IV POWIATOWYM KONKURSIE  „ZNAM PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO”.

 

Organizatorzy konkursu:

 • Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Puławach
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Patronat honorowy:

  Starosta Powiatu Puławskiego

Cele konkursu:

 1. Intensyfikacja działań na rzecz poszerzenia wiedzy merytorycznej uczniów i podniesienia poziomu znajomości przepisów ruchu drogowego.
 2. Pobudzanie i stymulowanie uczniów – przyszłych kierowców do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia oraz samokształcenia.
 3. Stworzenie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania.
 4. Rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym jej wykorzystaniem.
 5. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Promowanie właściwego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w ruchu drogowym.
 7. Wprowadzenie pozytywnej rywalizacji między szkołami.

Organizacja:


Zgłoszenia na I etap przyjmują nauczyciele : Radosław Rybak, Jarosław Zieliński, Roman Wielgo.
I etap odbędzie się w formie testu dnia 14.03 - wyniki z I etapu zostaną ogłoszone 15 marca 2017 r.

II i III etap  przeprowadzone będą 22 marca o godzinie 9.00 w naszej placówce.

REGULAMIN IV Powiatowego Konkursu „Znam przepisy ruchu drogowego”

 
FINAŁ KONKURSU „BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 marca 2017 11:32

W siedzibie Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu odbył się kolejny raz  finał wojewódzkiego konkursu „BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” pod patronatem  Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Konkurs ma na celu popularyzowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu budownictwa, nowych technologii i bezpieczeństwa pracy. Uczestnictwo w konkursie jest jedną z metod przygotowywania młodzieży do egzaminów zawodowych.

II miejsce i Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zdobyła drużyna Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach w składzie:  Tomasz Adamczyk III cgt, Mateusz Wręga IV act, Karol Ociesa IV act. Na szczególne wyrazy uznania zasługuje Tomasz Adamczyk za zdobycie indywidualnie II miejsca. Opiekę nad uczniami sprawowała mgr inż. Anna Wąsala.

Serdeczne gratulacje.

 
Biegi Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Kazimierza Dolnego Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 19 maja 2013 08:20

Tradycyjnie – na 3 trasach, w 10 biegach – w środę, 15 maja, pobiegli uczestnicy XVIII Biegów Ulicznych o Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego.Wśród zawodników szkół ponadgimnazjalnych nie zabrakło chłopców z naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy reprezentacji Zespołu Szkół nr 2 w Puławach zdobycia drużynowo I miejsca. Indywidualnie pierwsze miejsce w biegu 10 zdobył Kowalczyk Wojciech a trzecie Matysiak Piotr.
Pełne wyniki zawodów można znaleźć na stronie Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.

Gratulujemy także naszym sportowcom zajęcia II miejsca w Wojewódzkiej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w Sztafecie Szwedzkiej Chłopców. Imprezę organizował w dniu 16 maja Lubelski Wojewódzki Związek Sportowy w Lublinie. Nasi wicemistrzowie:
Michał Kwiatkowski, Bartłomiej Zentara, Wojciech Kowalczyk, Sylwester Szczypa.

    

 
Konkurs „Interaktywny produkt IT” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 maja 2013 20:35

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie realizowanym jest pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inicjatywa podjęta przez Akademię umożliwia młodzieży szkolnej zaprezentowanie swoich umiejętności z dziedziny szeroko pojętej informatyki. Laureaci konkursu oprócz prestiżu, uznania, atrakcyjnych nagród (łączna wartość nagród przekracza 20 000 zł) będą mieli zapewniony również kontakt z firmami, które nowe technologie tworzą na co dzień. Partnerami konkursu są między innymi: ComAngle, Home.pl, ITSerwis, Microsoft, NetStream, Technopark Pomerania, Tieto, Unizeto, Vobis.

Korzyści dla szkoły:

 • możliwość wykorzystania konkursu na rzecz szkoły (projekt może być wykonany na lekcjach informatyki, plastyki, w trakcie zajęć koła informatycznego),
 • realizacja celów statutowych i promowanie zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży, konkurs IpIT współpracuje z akcją BezpieczneWakacje.pl,
 • uznanie dla szkoły promującej nowe technologie i przyczyniającej się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Korzyści dla uczniów:

 • możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród (łączna wartość nagród przekracza 20 000 zł),
 • możliwość uzyskania uprawnienia gwarantującego przyjęcie na kierunek studiów Informatyka prowadzony na Akademii Morskiej w Szczecinie poza konkursem wyników egzaminu maturalnego,
 • zaprezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością,
 • kontakt z firmami, które nowe technologie tworzą na co dzień, przyszłymi potencjalnymi pracodawcami,
 • dobra zabawa.

www.informatyka.am.szczecin.pl/ipit/o-konkursie,

 
VI wiosenny turniej piłki siatkowej Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 lutego 2017 18:39

Zaproszenie na

VI wiosenny turniej piłki siatkowej chłopców
o puchar

Dyrektora ZS NR 2 W PUŁAWACH

 


Organizator: Zespół Szkół nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Puławach

Miejsce rozgrywek: hala sportowa ZS nr 2 - ul. Jaworowa 1

Termin: 21.03.2017 (wtorek)  godz. 9.30

Organizacyjne:

 1. Prosimy o dokonanie zgłoszenia zespołów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2017 r.
 2. Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Toczek Piotr  Tel. 81-8868226
 3. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową.
 4. Liczba drużyn ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
 5. Sprawy nie ujęte w komunikacie omówione zostaną podczas odprawy technicznej.

ZAPRASZAMY!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 29

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.

CZAS W EUROPIE