• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;...

TECHNIKUM nr 2 - Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechan...

TECHNIKUM nr 2 - Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To k...

TECHNIKUM nr 2 - Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń techniczny...

TECHNIKUM nr 2 - Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europe...

ZSZ nr 2 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania sys...

ZSZ nr 2 - Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa ...

ZSZ nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzę...

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik mechanik

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik pojazdów samochodowych

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik geodeta

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik informatyk

 • ZSZ nr 2 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • ZSZ nr 2 - Mechanik pojazdów samochodowych

 • ZSZ nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.net.pl
tel./fax 81 8868227
INFORMACJE ROK SZKOLNY 2015/2016
Plan lekcji od 02.05.2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 13:51

Uwaga!

Od dnia 02 maja 2016 r. obowiązuje zmiana planu lekcji.

Plan opublikowany.

Sygnatury:

Obowiązuje od: 02 maja 2016 r      Wygenerowano 29.04.2016

 
Oferta edukacyjna 2016/2017 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 kwietnia 2016 04:35

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Drodzy Gimnazjaliści

Przed Wami niezwykle trudny i ważny moment wyboru dalszej ścieżki edukacji, startu w dorosłe życie. Aby nieco ułatwić tę decyzję, a zarazem zaprosić do społeczności naszej szkoły, udostępniamy Wam kompendium wiedzy o Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach oraz naszej ofercie edukacyjnej na nowy rok szkolny. Poniżej znajdziecie bezpośrednie odsyłacze do elektronicznego system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór oraz naszych witryn internetowych - szczegółowo opisujących Zespół Szkół nr 2 w Puławach, strukturę kształcenia ogólnego i zawodowego.

Również serdecznie zapraszamy Waszych rodziców do zapoznania się z ofertą szkoły. Szczegółowych informacji udzieli sekretariat ( tel. 818868226 ), pomocą służy także Pedagog szkoły Pani Izabella Bogdańska, która umożliwi osobom zainteresowanym indywidualny kontakt z nauczycielami przedmiotów zawodowych, i nie tylko, aby ułatwić Wam świadomy wybór kierunku dalszego kształcenia.

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach wprowadza do cyklu kształcenia zawodów technik budownictwa oraz technik mechanik - elementy ochrony przeciwpożarowej. Novum w ofercie edukacyjnej naszej szkoły stanowią zawody: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a także kierowca - mechanik (w zasadniczej szkole zawodowej).

Niewątpliwym atutem ZS nr 2 w Puławach jest profesjonalizm nauczania zawodowego, tak ważny w przypadku osób wchodzących na rynek pracy, jak również serdeczna atmosfera, wsparcie pedagogiczne oraz życzliwość panujące w Budowlance. Z roku na rok przybywa dziewcząt, które znakomicie odnajdują się w realiach szkoły dotąd powszechnie uznawanej za twardą i męską. Wiele uroczystości i imprez szkolnych, akcji charytatywnych i przeróżnych inicjatyw uczniowskich - integruje naszą społeczność, stanowiąc okazję do wspólnej zabawy. Życzliwość, koleżeństwo, pozytywna atmosfera są podstawami do tego, aby nauka była przygodą. Lata młodości w Zespole Szkół nr 2 w Puławach to zarówno przygotowanie do pomyślnego startu w dorosłe życie, jak również czas przyjaźni, zabawy, radości.

Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. Dołączcie do nas!

Na skróty:

System rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych vEdukacja

Opisy zawodów, szczegółowy opis oferty edukacyjnej, istotne informacje o procedurach naboru!

TECHNIKUM NR 2 W PUŁAWACH ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
NR 2 W PUŁAWACH
ALY
 
Pakiet Office w instytucjach edukacyjnych Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 12:11

Od pewnego czasu uczniowie technikum informatycznego testują pakiet Office 365. To zaawansowana usługa chmurowa poprawiająca wydajność pracy, która korzysta z modeli zabezpieczeń opartych na normach ISO 27001. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy dydaktyczni mogą bezpłatnie korzystać nie tylko z wersji online powszechnie znanych aplikacji pakietu Office, również na prywatnym sprzęcie komputerowym, tabletach a nawet smartfonach.

Dostępne narzędzia pozwalają uzyskać: bezpłatną pocztę e-mail klasy biznesowej  o pojemności 50 GB, publikacje witryn internetowych, edycję i przechowywanie dokumentów online dzięki 1 TB miejsca w usłudze OneDrive, dostęp do aplikacji Office Online (Word, Excell i PowerPoint), wiadomości błyskawiczne i konferencje internetowe dla kadry i uczniów za pomocą Lync. Usługa jest stale rozwijana.

Aby rozpocząć, wystarczy na stronie www.portal.office.com podać prawidłowy szkolny adres e-mail. W tym celu zgodnie z warunkami licencji domena szkoły www.zs2.pulawy.pl została w pełni zintegrowana z serwerami Microsoft.

Zapraszam zainteresowanych nauczycieli do skorzystania z oferty, więcej informacji na stronie https://products.office.com/pl-pl/student/office-in-education?tab=schools

 
Porozumienie o współpracy z Komendą PSP w Puławach Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 kwietnia 2016 04:32

Novum w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach – elementy ochrony przeciwpożarowej !

Sukcesem zakończyły się formalne przygotowania do poszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach! W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 serdecznie zachęcamy młodzież do podjęcia nauki również w klasach o profilu: technik budownictwa oraz technik mechanik z elementami pożarnictwa.

We wtorek 5 kwietnia 2016 roku, z inicjatywy Dyrektora Krzysztofa Szabelskiego, zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, reprezentowaną przez st. bryg. Grzegorza Podhajnego. Starosta Puławski Witold Popiołek pozytywnie odniósł się do tej kooperacji, sygnując ją swoim podpisem.

Oficjalna umowa określa zasady współpracy naszej szkoły z Komendą Powiatową PSP w Puławach podczas realizacji zadań w zakresie edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży. Celem inicjatywy jest przygotowanie uczniów klas, których zakres programowy wzbogacono o elementy pożarnictwa, do wykonywania zawodu strażaka – w ścisłym nawiązaniu do programu szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Wychodząc naprzeciw godnym pochwały zainteresowaniom naszych uczniów wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a zwłaszcza ich bezpośredniemu zaangażowaniu w działania Ochotniczych Straży Pożarnych – postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne rozwiązania w ofercie ZS nr 2 w Puławach. Dzięki współpracy i wsparciu specjalistów z dziedziny pożarnictwa, umożliwimy młodzieży uzyskanie nowych kwalifikacji - niezwykle istotnych i pożądanych w branży budowlanej, jak również mechanicznej. Ponadto dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom druhowie będą mogli lepiej pełnić powierzone funkcje w Ochotniczej Straży Pożarnej, a z pewnością niejednemu z nich kierunek kształcenia ułatwi dalsze ścieżki edukacji i kariery związanej z pożarnictwem.

Z uznaniem obserwujemy oddaną służbę strażaków – uczniów i absolwentów naszej szkoły - podczas akcji pożarniczych, jak również likwidacji miejscowych zagrożeń. Dyrektor Krzysztof Szabelski z sentymentem i dumą zachęca młodzież do podjęcia nauki w klasach, których program wzbogacono o elementy ochrony przeciwpożarowej z racji faktu, iż swego czasu sam był związany ze służba pożarną – jako podchorąży, student Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie. Karierę Krzysztofa Szabelskiego jako przyszłego oficera PSP przerwały zamieszki polityczne – udział w strajku na uczelni, brutalnie stłumionym przez ZOMO i antyterrorystów, a także wybuch stanu wojennego. Na skutek wielu różnych okoliczności, Pan Dyrektor obrał inny kierunek kształcenia, jednak zawsze docenia służbę druhów strażaków i z dumą wspomina czasy studiów w WOSP. Swoimi wspomnieniami Pan Krzysztof Szabelski zechciał podzielić się ze społecznością szkolną i nie tylko – poprzez dawne fotografie.
(Red: A.B.)

 
Puławskie Targi Pracy i Edukacji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 10 kwietnia 2016 08:26

W czwartek 07 kwietnia 2016 roku odbyły się w Puławach XII Targi Pracy i Edukacji. Targi zgromadziły licznych wystawców, wśród nich znalazły się też placówki oświatowe, szkoleniowe, instytucje i organizacje edukacyjne. Olbrzymim zainteresowaniem młodzieży i rodziców cieszyli się wystawcy prezentujący ponadgimnazjalną ofertę edukacyjną. Wśród nich występowała ekipa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, godnie i elegancko promując Budowlankę. Zwiedzający mogli obejrzeć na stoisku materiały promocyjne, na stanowiskach pokazowych sprzęt dydaktyczny z pracowni specjalistycznych w których kształci zawodowo nasza szkoła, otrzymać szczegółową informację odnośnie rekrutacji.  Wszystkie kierunki, jakie są w naszej ofercie kształcenia na przyszły rok szkolny, zostały profesjonalnie zaprezentowane.

Serdeczne podziękowania w imieniu społeczności szkolnej.

foto: S.C

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 19

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


 

Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP


SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego
geodezja.zs2.pulawy.pl

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.

CZAS W EUROPIE