• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;...

TECHNIKUM nr 2 - Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechan...

TECHNIKUM nr 2 - Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To k...

TECHNIKUM nr 2 - Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń techniczny...

TECHNIKUM nr 2 - Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europe...

ZSZ nr 2 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania sys...

ZSZ nr 2 - Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa ...

ZSZ nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzę...

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik mechanik

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik pojazdów samochodowych

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik geodeta

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik informatyk

 • ZSZ nr 2 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • ZSZ nr 2 - Mechanik pojazdów samochodowych

 • ZSZ nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.net.pl
tel./fax 81 8868227
INFORMACJE ROK SZKOLNY 2014/2015
Koniec roku szkolnego - początek wakacji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 27 czerwca 2015 06:52

Piątek, 26 czerwca to ostatni dzień roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach. Sukcesy szkoły i uczniów w kończącym się roku szkolnym  przedstawił Dyrektor mgr. inż. Krzysztof Szabelski oraz wręczył najlepszym uczniom stypendia i nagrody książkowe. Prymusem szkoły za ten rok szkolny został Tomasz Adamczyk (średnia 5,30 - technik budownictwa).

W wystąpieniach nie zabrakło apelu do uczniów o rozsądek i rozwagę w czasie wakacji oraz życzeń radosnego wypoczynku. Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego a potem nastąpiły spotkania w klasach z wychowawcami, gdzie uczniowie otrzymali świadectwa. Teraz przed nimi dwa miesiące wakacji i odpoczynku.

   

Ze swojej strony udanych wakacji życzę szczególnie uczniom klas informatycznych oraz pragnę osobiście podziękować za współpracę ich wychowawcom.

     
Klasa 1it - wychowawca
Pani Agnieszka Matysiak
Klasa 2it - wychowawca
Pan Marcin Krawiec
Klasa 3it - wychowawca
Pani Ewa Hołody
 
Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 czerwca 2015 03:50

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015 r.
  9:00 - Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.
10:00 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego
           - spotkanie młodzieży z dyrekcją szkoły i nauczycielami, rozdanie świadectw, nagród
                    (boisko szkolne).

Życzę wszystkim uczniom wesołych, beztroskich i bezpiecznych wakacji.

 
Dzień Informatyka Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 17 czerwca 2015 05:45

W ostatnich dniach obchodziliśmy w szkole Dzień Informatyka. Cicho i skromnie, ponieważ zgodnie z etyką zawodu pozostajemy służebni wobec innych dziedzin wiedzy i zawodów a i tak coraz bardziej ich funkcjonowanie zależy od nas. W imieniu nauczycieli przedmiotów zawodowych życzę wszystkim uczniom klas informatycznych pełnego spełnienia wymogów roku szkolnego i klasyfikacji rocznej, udanych wakacji (tu proponuję pewien rozbrat od komputera) - trzymamy kciuki za klasę trzecią podczas egzaminów kwalifikacyjnych. Jednocześnie dziękuję klasie 2 it za trud testów i wdrożenie w szkole na bazie zintegrowanej z serwerami Microsoft domeny szkoły, platformy Office 365, co będzie stanowiło podstawę wejścia od nowego roku szkolnego do programu Microsoft IT Academy.

 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 czerwca 2015 15:43

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)

15 czerwca (poniedziałek) godz. 12:00 – część pisemna dla wszystkich zawodów w technikum i szkoły zasadniczej. Zdający mają się stawić w szkole o godz. 11:20. Wszystkie zawody piszą egzamin w sali gimnastycznej. Należy przynieść czarno piszące długopisy.

16 czerwca godz. 9:00 – część praktyczna dla technika mechanika i technika budownictwa (sala gimnastyczna) oraz dla technika pojazdów samochodowych  (sala 47). Zdający stawiają się w szkole o godz. 8:20 i przynoszą ze sobą czarno piszące długopisy oraz kalkulatory proste, linijki, ołówki,  gumki i temperówki

17 i 18 czerwca godz. 9:00 i 15:00 (według  harmonogramów rozdanych na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami ukończenia szkoły) – część praktyczna dla technika geodety (sala gimnastyczna).  Zdający stawiają się w szkole co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu i przynoszą ze sobą czarno piszące długopisy oraz kalkulatory z funkcjami trygonometrycznymi, linijki, ołówki , gumki i temperówki.

Wicedyrektor Szkoły

 
Dzień Dziecka 2015 w „Budowlance” – motoryzacyjna pasja i bezpieczeństwo Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 czerwca 2015 04:25

Dzień Dziecka 2015 w „Budowlance” – motoryzacyjna pasja i bezpieczeństwo

  Pierwszego dnia czerwca 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odbył się szereg imprez, mających na celu integrację i wspólną zabawę z okazji Dnia Dziecka. Jednak najważniejszym wydarzeniem tego dnia był II Powiatowy Konkurs „Znam przepisy ruchu drogowego”, pod honorowym patronatem Starosty Puławskiego Witolda Popiołka. Dzięki życzliwej i owocnej współpracy z Władzami Powiatu Puławskiego, konkurs cieszący się coraz większą popularnością został przeprowadzony po raz drugi i mamy nadzieję, że stanie się rokroczną tradycją naszej szkoły. Wydarzenie zrealizowano w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Puławach, przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców, a wzięli w nim udział reprezentanci sześciu gimnazjów i sześciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Puławach Krzysztof Szabelski czuwał nad przebiegiem II Powiatowego Konkursu „Znam przepisy ruchu drogowego” i uroczyście powitał przybyłych gości: Dariusza Kruka, zastępcę komendanta powiatowego Policji w Puławach oraz aspiranta Mirosława Stalęgę, komendanta puławskiej  Straży Miejskiej Sławomira Leszczyńskiego, a także przedstawicieli firm sponsorujących i wspierających wydarzenie: Cezarego Lipskiego, właściciela i instruktora szkoły jazdy „Lipski”, Marka Pikula prowadzącego znany serwis samochodowy „Auto Pikul” oraz Stanisława Tarczyńskiego, dyrektora Renault Auto-Tamex i Waldemara Łącznego z Puławskiej Szkoły Językowej IKA, reprezentanta Starosty Puławskiego Witolda Popiołka.

  II Powiatowy Konkurs „Znam przepisy ruchu drogowego”, podobnie jak w ubiegłym roku został podzielony na dwie kategorie wiekowe. W młodszej grupie do rywalizacji stanęli gimnazjaliści z następujących szkół: Gimnazjum przy Zs im. H. Sienkiewicza w Końskowoli, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu, Niepubliczne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. Czartoryskiego w Puławach, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Puławach im. Jana Pawła II, Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. Laureatem w młodszej kategorii wiekowej został Wojciech Bakiera z Gimnazjum w Końskowoli, drugie miejsce uzyskał Wiktor Barczyka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Puławach, natomiast trzecie miejsce przypadło Patrycji Stępień z puławskiego Gimnazjum nr 4 w ZSO im. KEN. W gronie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w konkursowe szranki stanęli reprezentanci: I LO im. Ks. A. Czartoryskiego w Puławach, Zespołu Szkół Technicznych w im. Marii Curie – Skłodowskiej Puławach, Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Puławach i gospodarzy: Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. W tej grupie wiekowej najlepszy okazał się Jakub Kiełbasa z I LO im. Ks. A. Czartoryskiego w Puławach, tuż za nim uplasował się Adam Skorupa z ZS nr 3 w Puławach, natomiast trzecie miejsce przypadło Karolowi Łąckiemu z „Budowlanki”. Na laureatów oraz pozostałych uczestników II Powiatowego Konkursu „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” czekało wiele atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów: Starostwo Powiatowe w Puławach, Szkołę Jazdy „Lipski”, Firmę AUTO PIKUL oraz Puławską Szkołę Językową IKA m.in. tablety, kamery samochodowe, PowerBanki, atrakcyjne gadżety związane z ruchem drogowych i nie tylko, jak również roczny kurs języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat ruchu drogowego, znajomością zasad i przepisów.

  II Powiatowemu Konkursowi „Znam przepisy ruchu drogowego” towarzyszyły interesujące zajęcia warsztatowe „Auto asertywni” , poruszające zagadnienia z zakresu świadomości komunikacyjnej. Trener Akademii Auto Świat zwrócił uwagę młodzieży na odpowiedzialność spoczywającą na  kierowcy pojazdu, konieczności wykształcenia asertywnej postawy wobec pasażerów, jak również innych uczestników ruchu drogowego. Doskonałej zabawy, połączonej z edukacją, dostarczyły symulatory jazdy oraz zderzenia czołowego, z których młodzież mogła w tym dniu korzystać na terenie ZS nr 2 w Puławach dzięki uprzejmości pana Cezarego Lipskiego ze Szkoły Jazdy „Lipski”. Ponadto przy tej okazji funkcjonariusze policji znakowali rowery uczniów oraz wszystkich osób zainteresowanych, w celu zabezpieczenia jednośladów przed kradzieżą.

  W ramach Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odbyły się także zajęcia warsztatowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które poprowadzili ratownicy WOPR w Kazimierzu Dolnym. Rokroczne zajęcia z cyklu „Bezpieczne wakacje” stanowią tradycję w naszej szkole i mają na celu przypomnienie młodzieży o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem. Przedwakacyjne warsztaty ze specjalistami stanowią ukoronowanie całorocznych działań profilaktycznych i zawsze cieszą się zainteresowaniem ze strony uczniów – świadomych, jak istotna jest umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nowością Dnia Dziecka 2015 były warsztaty „Stop dopalaczom”, poprowadzone przez z ramienia Fundacji Praesterno. Specyfika tych nowych i bardzo niebezpiecznych używek została szczegółowo wyjaśniona, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Puławach mieli okazję do zadawania pytań i dowiedzieli się, jak wielkie spustoszenie w organizmie mogą uczynić tego typu substancje.

   II Powiatowy Konkurs „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” dostarczył wielu pozytywnych wrażeń, a nabyta wiedza z pewnością przełoży się na umiejętności przyszłych młodych kierowców. Serdecznie dziękujemy Staroście Puławskiemu Witoldowi Popiołkowi za objęcie honorowego patronatu nad wydarzeniem, jak również partnerom i przedstawicielom firm wspierających organizację przedsięwzięcia: KPP w Puławach, Straży Miejskiej w Puławach, Szkoły Jazdy „Lipski”, Puławskiej Szkoły Językowej IKA, AUTO PIKUL, Renault Auto Tamex. Wyrazy wdzięczności kierujemy do uczestników konkursu – zarówno młodzieży, jak i dyrekcji oraz opiekunów z poszczególnych szkół biorących udział w tegorocznej edycji wydarzenia. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym Powiatowym Konkursie „Znam Przepisy Ruchu Drogowego”, planowanym w przyszłym roku, jak również odwiedzania Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach przy okazji różnorodnych inicjatyw.

Dyrektor ZS nr 2 w Puławach
Krzysztof Szabelski

       

(Red:. A.B.)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


 

Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

BIBLIOTEKA VIDEO


ZBIÓR MATERIAŁÓW FILMOWYCH
Z DZIEJÓW SZKOŁY W EMISJI STRUMIENIOWEJ.


  http://video.zs2.pulawy.pl

SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego
geodezja.zs2.pulawy.pl

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.