• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;...

TECHNIKUM nr 2 - Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechan...

TECHNIKUM nr 2 - Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To k...

TECHNIKUM nr 2 - Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń techniczny...

TECHNIKUM nr 2 - Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europe...

ZSZ nr 2 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania sys...

ZSZ nr 2 - Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa ...

ZSZ nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzę...

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik mechanik

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik pojazdów samochodowych

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik geodeta

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik informatyk

 • ZSZ nr 2 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • ZSZ nr 2 - Mechanik pojazdów samochodowych

 • ZSZ nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.net.pl
tel./fax 81 8868227
INFORMACJE ROK SZKOLNY 2014/2015
Znam przepisy ruchu drogowego Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 maja 2015 13:24

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach oraz współorganizator Komenda Powiatowa Policji

zapraszają w dniu 01.06.2015 r. do udziału

II Powiatowym Konkursie ZNAM PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

 1. Organizatorzy konkursu:
  Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
  Komenda Powiatowa Policji w Puławach
 2. Patronat honorowy:
  Starosta Powiatu Puławskiego
 3. Sponsorzy:
  Auto Pikul
  Auto-Tamex

  Nauka Jazdy Lipski

  Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie. Jego celem jest popularyzacja znajomości przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie właściwego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w ruchu drogowym.


 
Zawód masz murowany! Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 maja 2015 12:33

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2015 r. Była to w naszej szkole pierwsza duża sesja egzaminacyjna do której przystąpiły 4 zawody Technikum nr 2  i  jeden zawód Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach. Prezentowane na wykresie wyniki przedstawiają średnie naszych uczniów w porównaniu do średniej zdawalności wszystkich szkół zawodowych województwa lubelskiego, szczegółowe wyniki w tabeli. Technik budownictwa oraz niemal tradycyjnie już technik pojazdów samochodowych uzyskali 100 procentową zdawalność.
W każdym zawodzie uzyskana zdawalność przewyższa średnie wojewódzkie - zdecydowanie technik informatyk.


Serdecznie dziękuję naszym uczniom, gratuluję uzyskanych świadectw kwalifikacyjnych, kieruję słowa uznania do nauczycieli, życzę wszystkim sukcesów w kolejnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor szkoły
mgr inż. Krzysztof Szabelski

Szczegółowe wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
za Zespół Szkół nr 2 w Puławach. (Źródło: OKE Kraków)

sesja styczeń/luty 2015 r. 

Nazwa i adres szkoły

Oznaczenie kwalifikacji

Przystąpiło do obu części egzaminu po raz pierwszy

Zdało część pisemną

Zdało część praktyczną

Otrzymało świadectwo kwalifikacyjne

Średnia zdawalność
w województwie

liczba

liczba

%

liczba

%

liczba

%

%

Technikum Nr 2 w Puławach, Puławy, ul. Jaworowa 1

B.18

11

11

100,0%

11

100,0%

11

100,0%

93,5%

Technikum Nr 2 w Puławach, Puławy, ul. Jaworowa 1

B.34

25

18

72,0%

15

60,0%

13

52,0%

50,0%

Technikum Nr 2 w Puławach, Puławy, ul. Jaworowa 1

E.12

17

16

94,1%

16

94,1%

15

88,2%

54,4%

Technikum Nr 2 w Puławach, Puławy, ul. Jaworowa 1

M.18

24

24

100,0%

24

100,0%

24

100,0%

93,1%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Puławach, Puławy, ul. Jaworowa 1

B.06

20

19

95,0%

20

100,0%

19

95,0%

91,9%

 

 
Laureaci IX międzyszkolnego konkursu zawodowego "Rok przed dyplomem" Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 maja 2015 07:17

Reprezentacja Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach w dniu 7 maja 2015 r. wystartowała w IX międzyszkolnym konkursie zawodowym "Rok przed dyplomem" organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin,  Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W tak ważnym dla sprawdzenia i potwierdzenia swoich umiejętności zawodowych i poziomu wiedzy specjalistycznej teście nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły. Warto podkreślić, że w etapie regionalnym uczestniczyło 147 uczniów, 49 zespołów reprezentujących 18 szkół technicznych województwa lubelskiego i 16 zawodów technicznych.

Laureaci w poszczególnych zawodach:

Technik pojazdów samochodowych - III miejsce,  Albert Piłat z klasy 3dt

Technik budownictwa - III miejsce,  Jakub Walencik z klasy 3act

Technik mechanik – Wyróżnienie,  Arkadiusz Mizak z klasy 3act

Technik informatyk – Wyróżnienie,  Arkadiusz Piękoś z klasy 3it

Serdeczne gratulacje dla laureatów, podziękowania za udział całej ekipie. Słowa uznania należą się także nauczycielom przedmiotów zawodowych, którzy przygotowywali swoich uczniów do udziału w konkursie.

Źródło: Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie                                                                             fot: ZSE i JZ

 
STOP DOPALACZOM Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 maja 2015 08:48

Samorząd Uczniowski wspólnie z Panią Pedagog w ramach czerwcowej akcji profilaktycznej ogłasza konkurs na plakat oraz prezentacje w PP na temat szkodliwego wpływu dopalaczy na zdrowie i życie ludzi.

Prace konkursowe należy składać do dnia 22 maja do Pani Pedagog (pokój 44 I piętro)
albo Pani Gabrieli Sieprawskiej.

 
Moto Show 2015 - Poznań Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 kwietnia 2015 08:55

Poznań był miejscem prezentacji wielu wyjątkowych samochodów.

Kolejna edycja Motor Show 2015 była bardzo udana, a dzięki zaangażowaniu producentów i dilerów uczniowie klas nie tylko motoryzacyjnych naszej szkoły mogli obejrzeć wiele pięknych, ciekawych i rzadko spotykanych na naszych drogach samochodów. Nie zabrakło także hitów sprzedaży, nowych odsłon popularnych aut i klasyków sprzed lat.

             

ZOBACZ GALERIĘ

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


 

Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

BIBLIOTEKA VIDEO


ZBIÓR MATERIAŁÓW FILMOWYCH
Z DZIEJÓW SZKOŁY W EMISJI STRUMIENIOWEJ.


  http://video.zs2.pulawy.pl

SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego
geodezja.zs2.pulawy.pl

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.