Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.net.pl
tel./fax 81 8868227  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

NAWIGACJA

Rekrutacja 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015

BIBLIOTEKA VIDEO

PODRĘCZNIKI 2014/2015

FOTOGALERIA

PUBLIKACJE

KANAŁY RSS

KAGlobalNAŁ RSS 
Jeżeli chcesz na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia, wykorzystaj możliwość kanały RSS.

PARTNERZY SZKOŁY

progeCAD.pl_banner

WAP

  Jeżeli chcesz  korzystać z aktualnego Planu lekcji wykorzystując telefon komórkowy wybierz na nim adres http://wap.zs2.pulawy.pl 
lub http://zs2.pulawy.pl/wap
  Uwaga!
  Telefon wymaga zainstalowanego oprogramowania JAVA.


INFORMACJE ROK SZKOLNY 2014/2015
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 sierpnia 2014 07:12

Poniedziałek 01 września 2014 r.

Msza Święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach o godz. 9.00

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego o godz. 10.30 -€“ sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 2 w Puławach.

 
”WYPRAWKA SZKOLNA” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 sierpnia 2014 05:46

Informacja dotycząca

programu pomocy uczniom w roku 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA

Na podstawie rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje między innymi uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę:

1.    w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej, technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto,

2.    uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 539zł netto na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu min. na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, pomoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje również:

3.    Uczniom szkół min. ponadgimnazjalnych :

   słabowidzących,

   niesłyszących,

   słabosłyszący,

   z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

   posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół.

POMOC w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyżej wymienionych.

Wg. Rozporządzenia wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2014/15 wynosi:

1. dla uczniów klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej

2. dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

1. dla uczniów trzeciej klasy technikum

2. dla uczniów niepełnosprawnych technikum

do kwoty 445 zł

 Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o wysokości dochodu lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego w rodzinie dochód na jednego członka rodziny przekracza 539zł netto, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, zawierająca imię i nazwisko ucznia dla którego zakupiono podręczniki, klasę, do której będzie chodził, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu oraz czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

  Wnioski można uzyskać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2014/15
należy składać je do pedagoga szkolnego (pokój 44 - I piętro) do dnia
5 września do godz 12.00 !!!!!

Pedagog szkoły

 
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 maja 2014 18:20

Szczegóły na stronie www.rekrutacja.zs2.pulawy.pl                                                                                                Grafika G. B.

 
Fotospacer Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 lutego 2014 03:04

Zapraszam do spojrzenia przez obiektyw aparatu fotograficznego na szkołę. Zdjęcia wykonała Karolina z klasy 3 gt pod opieką Pani Izy. Popatrzmy na szkołę nie tylko podczas oficjalnych uroczystości, ale na taką jaka jest na co dzień i jaką ją widzą uczniowie.

                                                  

 
X Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera" Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 lutego 2014 04:50

W dniu 10.02.2014 r. reprezentacja szkoły uczestniczyła w X Regionalnym Konkursie Informatycznym
"Dzień Bezpiecznego Komputera" organizowanym pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Gospodarzem był Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, wspierany przez lubelskie firmy informatyczne, koordynatora ECDL i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs organizowany był  w ramach Światowych Dni Bezpiecznego Internetu. W etapie regionalnym startowały 22 szkoły z województwa lubelskiego.

Serdecznie gratuluję Igorowi zdobytego wyróżnienia, Norbertowi i Damianowi uzyskanych dyplomów.
To pierwszy publiczny udział „najmłodszego” w szkole zawodu technik informatyk, pierwsze doświadczenia zewnętrznej weryfikacji wiedzy. Życzę dalszych sukcesów, zdobywania doświadczeń zawodowych, poznawania swoich umiejętności w udanej rywalizacji z rówieśnikami  innych szkół.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


 

Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

RADA PEDAGOGICZNA

 
  Strona Rady Pedagogicznej.

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

BIBLIOTEKA VIDEO


ZBIÓR MATERIAŁÓW FILMOWYCH
Z DZIEJÓW SZKOŁY W EMISJI STRUMIENIOWEJ.


  http://video.zs2.pulawy.pl

SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego
geodezja.zs2.pulawy.pl

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.