Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

HOT-INFO


-->
Odsłony: 361

KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

 

DATA

 

WYDARZENIE

 

3 września 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

12 września 2018

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Zapoznanie z podstawowymi wewnątrzszkolnymi aktami prawnymi rodziców uczniów klas pierwszych.

Zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego rodziców klas maturalnych.

Wybór rad klasowych i Rady Rodziców.

13 września 2018

Rada pedagogiczna- zatwierdzenie programu wychowawczo- profilaktycznego oraz planu nadzoru pedagogicznego.

1 -26 października 2018

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) - klasy 3act, 3dt, 3it oraz 3igt (technik informatyk)

1 - 12 października 2018

Praktyka zawodowa (2 tygodnie) - klasa 3igt (technik geodeta)

8-12 października 2018

Konkurs wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim

12 października 2018

Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Ślubowanie klas pierwszych

11 października 2018

Rada pedagogiczna szkoleniowa

2 listopada 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6 listopada 2018

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

9 lub12 listopada 2018

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

styczeń 2019

Próbny egzamin maturalny

listopad 2018/maj 2019

Próbne egzaminy zawodowe

6 grudnia 2018

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych.

Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

Wystawianie propozycji ocen do 5 grudnia 2018.

20 grudnia 2018

Rada klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych.

Wystawianie ocen śródrocznych do 19 grudnia 2018.

21 grudnia 2018

Spotkanie opłatkowe.

21 grudnia 2018

Zakończenie 1 półrocza w klasach 4 technikum.

22 grudnia 2018 -1 stycznia 2019

Zimowa przerwa świąteczna

8 stycznia 2019

Spotkanie z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

w klasach 1-3, w klasach 4. technikum - informacja o ocenach śródrocznych

Wystawianie propozycji ocen do 7 stycznia 2019

9 stycznia-16 lutego 2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas 3 i 4 technikum oraz 3wz - część praktyczna

10 stycznia 2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas 3 i 4 technikum oraz 3wz - część pisemna

24 stycznia 2019

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas 1-3.

Wystawianie ocen śródrocznych do 23 stycznia 2019.

25 stycznia 2019

Zakończenie pierwszego półrocza dla klas 1-3

30 stycznia 2019

Rada pedagogiczna podsumowująca pierwsze półrocze r. szk. 2018/19

31 stycznia 2019

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3.

Informacja o wystawionych ocenach śródrocznych

9 lutego 2019

Studniówka

11 – 24 lutego 2019

Ferie zimowe

marzec/kwiecień 2019

Rada pedagogiczna szkoleniowa.

kwiecień 2019

Rekolekcje wielkopostne.

11 -29 marca 2019

Praktyka zawodowa (3 tygodnie) - klasa 2at

11 marca- 5 kwietnia 2019

Praktyka zawodowa- klasa 2jt

21 marca 2019

Dzień Otwarty Szkoły. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum

2 kwietnia 2019

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas.

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach maturalnych. Wystawianie propozycji ocen do 1 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019

Rada pedagogiczna- klasyfikacja uczniów klas maturalnych.

Wystawianie ocen do 16 kwietnia 2019 r.

18- 23 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna.

25 kwietnia 2019

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

26 kwietnia 2019

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

2 maja 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

6-31 maja 2019

Praktyka zawodowa- klasa 2it

6-25 maja 2019

Egzamin maturalny- wg harmonogramu CKE.

6,7,8 maja 2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - egzaminy maturalne.

3-19 czerwca 2019

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym- wg harmonogramu CKE.

3 czerwca 2019

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas- informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

Wystawianie propozycji ocen do 31 maja 2019 r.

17 czerwca 2019

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna końcoworoczna.

Wystawianie ocen do 14 czerwca 2019 r.

18 czerwca 2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas trzecich Technikum i Szkoły Branżowej z oddziałami ZSZ – część pisemna

17 czerwca- 4 lipca 2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas trzecich Technikum i Szkoły Branżowej z oddziałami ZSZ – część praktyczna

21 czerwca 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

24 czerwca

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019.

24 czerwca- 31 sierpnia 2019

Ferie letnie.

4 lipca 2019

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur oraz wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur

21-22 lub 26-27 sierpnia 2019

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

20 sierpnia 2019

Egzaminy maturalne poprawkowe - część pisemna- godz. 9.00

20-21 sierpnia 2019

Egzaminy maturalne poprawkowe - część ustna

29 sierpnia 2019

Rada pedagogiczna- przygotowanie do nowego roku szkolnego 2019/20

 

 

 

 

Kategoria:

2019 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.