24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

HOT-INFO


TECHNIKUM NR 2                                                            BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 STRUKTURA KSZTAŁCENIA 2019/2020

Kategoria:

W wyniku przeprowadzonych w szkole eliminacji do XV Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” na zawodach regionalnych naszą szkołę reprezentowała ekipa w składzie: Bartłomiej Patkowski - 3igt, Bartłomiej Kruk -3igt, Patryk Kowalczyk -2it.

Konkurs corocznie organizowany jest w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Lubelski i Microsoft Polska.

W tym roku wyróżnienie zdobył Bartłomiej Patkowski - serdeczne gratulacje.

Więcej: http://zsen.lublin.pl

Kategoria:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

I. Zamawiający

Powiat Puławski

Zespół Szkół im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Puławach

ul. Jaworowa 1

24-100 Puławy

tel./ fax. 081 8868227

II. Przedmiot zapytania ofertowego oraz termin realizacji:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat B oraz ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego dla maksymalnie 4 uczniów Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, którzy w dniu egzaminu będą osobami pełnoletnimi.

Pełna treść dokumentów w załącznikach /pdf/

1. UMOWA REALIZACYJNA

2. Załącznik nr 1

3. Zapytanie ofertowe

Kategoria:

100 litrów krwi na Stulecie Niepodległości”

W piątek, 23 listopada 2018 roku, w budynku naszej szkoły odbyła się Akcja Poboru Krwi zorganizowana przez Szkolny Klub HDK pod czujnym okiem opiekunek: pani Ewy Ogrodnik oraz Agnieszki Krajewskiej. Głównym celem przedsięwzięcia było kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych, pomoc ofiarom nieszczęśliwych wypadków oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Niebezpieczeństwa, na jakie narażeni jesteśmy na co dzień, a także sytuacje losowe zobowiązują nas do szeroko pojętego humanitaryzmu, stąd pomysł zorganizowania tego typu przedsięwzięcia w naszej szkole.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, nauczycieli i mieszkańców Puław. Na nasz apel odpowiedziały 53 osoby, ostatecznie udało się pozyskać 18 litrów krwi. Wśród dawców znaleźli się pracownicy naszej szkoły: p. Gabriela Sieprawska, p. Marzena Marzęda, p. Marcin Krawiec i p. Marek Klepko. Każdy z bohaterów został obdarowany gadżetami z Centrum Krwiodawstwa oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu. Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych dzielnych wolontariuszy za pomoc techniczną, przygotowanie słodkiego poczęstunku i serdeczną opiekę nad honorowym dawcami.

Przeprowadzona akcja dowodzi tego, że jest ogromna potrzeba i chęć oddawania krwi w naszej szkole. Wszystkim, którzy darem swego serca zechcieli się podzielić z innymi, Szkolny Klub HDK składa serdeczne podziękowania, jednocześnie prosząc o podobne zaangażowanie w kolejnych naszych akcjach. (Red: A.K.)

Warto również wspomnieć, że równolegle do Akcji w szkole dzięki inicjatywie Dyrektora, dla części klas głównie motoryzacyjnych przeprowadzone zostało szkolenie z problematyki ratownictwa medycznego. To kolejny przykład współpracy edukacyjnej z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców CEZARY LIPSKI.

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Dobór zdjęć, zgodnie z Poradnikiem "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych" - MEN 2018

Szkolenia na temat ratownictwa medycznego
Kategoria:

Zapraszamy na akcję poboru krwi, która odbędzie się 23.11.2018 r. (piątek)
w godzinach 9:00 - 13:00 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach („Budowlanka”), ul. Jaworowa 1.

 

Zbiórka krwi odbywać się będzie na sali gimnastycznej. Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 roku życia, waga osoby oddającej krew nie może być niższa niż 50 kg. Przed oddaniem krwi należy dzień wcześniej pić dużo wody, zjeść rano lekki posiłek oraz zabrać ze sobą dowód osobisty.

Akcja odbywa się pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przy pomocy terenowego oddziału RCKiK w Puławach, który mieści się w szpitalu puławskim.

http://www.rckik.lublin.pl/terenowe-akcje-poboru-krwi/

 

 


 

 

 

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się niezastąpionym lekiem jakim jest krew.

Zarząd Klubu HDK

2019 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.