24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

HOT-INFO


TECHNIKUM NR 2                                                            BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 STRUKTURA KSZTAŁCENIA 2019/2020

Kategoria:

Letnia sesja egzaminacyjna – dobrze zdana!

 

Koniec lata to czas podsumowania egzaminów zawodowych, które odbyły się w tegorocznej sesji letniej.
Po raz kolejny wyniki poszczególnych kwalifikacji dają powody do zadowolenia zarówno uczniom, jak i nauczycielom Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.

 

Przyszli technicy mechanicy, technicy pojazdów samochodowych i mechanicy pojazdów samochodowych niezmiennie prezentują znakomite efekty kształcenia. We wszystkich trzech kwalifikacjach, z którymi się zmierzyli – M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń oraz M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych nasi uczniowie osiągnęli 100% zdawalność! Zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej młodzież wykazała się wysokimi kompetencjami i kwalifikacjami, znacznie przewyższając średnie wojewódzkie
(dla przykładu – kwalifikację M.17 na Lubelszczyźnie zdało 88,6% przystępujących do egzaminu, a M.18 - 75,3%).

 

W czerwcowej sesji egzaminacyjnej przyszli informatycy przystąpili do egzaminu z kwalifikacji E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Mimo że niełatwe zagadnienia nierzadko stanowią zmorę uczniów, młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego poradziła sobie z nimi znakomicie – osiągając ponad 95% zdawalność w części praktycznej egzaminu, niewiele mniej podczas zadań teoretycznych, co daje sumaryczny wynik bliski 90 %. Zważywszy na średnią zdawalność tejże specjalizacji w naszym województwie – 71,1 %, uczniowie zdecydowanie zasługują na pochwałę.

 

Ponadto chłopcy z Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Puławach zmierzyli się z kwalifikacjami B.05 Montaż suchej zabudowy i B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych, a przyszli technicy budownictwa przystąpili do egzaminu B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. Niełatwe zagadnienia zostały przez nich opanowane na dobrym poziomie, w każdej z trzech specjalności - prezentujące się porównywalnie do średniej wojewódzkiej.

 

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy zmierzyli się z egzaminami z kwalifikacji zawodowych, a także przygotowującym ich nauczycielom, życząc powodzenia podczas zdobywania kolejnych kwalifikacji!

Agnieszka Gawinek/Marek Klepko

Źródło: www.oke.krakow.pl

2019 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.