24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

HOT-INFO


*/ -->

TECHNIKUM NR 2                                                            BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 STRUKTURA KSZTAŁCENIA 2019/2020

Kategoria:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

I. Zamawiający

Powiat Puławski

Zespół Szkół im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Puławach

ul. Jaworowa 1

24-100 Puławy

tel./ fax. 081 8868227

II. Przedmiot zapytania ofertowego oraz termin realizacji:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat B oraz ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego dla maksymalnie 4 uczniów Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, którzy w dniu egzaminu będą osobami pełnoletnimi.

Pełna treść dokumentów w załącznikach /pdf/

1. UMOWA REALIZACYJNA

2. Załącznik nr 1

3. Zapytanie ofertowe

Kategoria:

100 litrów krwi na Stulecie Niepodległości”

W piątek, 23 listopada 2018 roku, w budynku naszej szkoły odbyła się Akcja Poboru Krwi zorganizowana przez Szkolny Klub HDK pod czujnym okiem opiekunek: pani Ewy Ogrodnik oraz Agnieszki Krajewskiej. Głównym celem przedsięwzięcia było kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych, pomoc ofiarom nieszczęśliwych wypadków oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Niebezpieczeństwa, na jakie narażeni jesteśmy na co dzień, a także sytuacje losowe zobowiązują nas do szeroko pojętego humanitaryzmu, stąd pomysł zorganizowania tego typu przedsięwzięcia w naszej szkole.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, nauczycieli i mieszkańców Puław. Na nasz apel odpowiedziały 53 osoby, ostatecznie udało się pozyskać 18 litrów krwi. Wśród dawców znaleźli się pracownicy naszej szkoły: p. Gabriela Sieprawska, p. Marzena Marzęda, p. Marcin Krawiec i p. Marek Klepko. Każdy z bohaterów został obdarowany gadżetami z Centrum Krwiodawstwa oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu. Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych dzielnych wolontariuszy za pomoc techniczną, przygotowanie słodkiego poczęstunku i serdeczną opiekę nad honorowym dawcami.

Przeprowadzona akcja dowodzi tego, że jest ogromna potrzeba i chęć oddawania krwi w naszej szkole. Wszystkim, którzy darem swego serca zechcieli się podzielić z innymi, Szkolny Klub HDK składa serdeczne podziękowania, jednocześnie prosząc o podobne zaangażowanie w kolejnych naszych akcjach. (Red: A.K.)

Warto również wspomnieć, że równolegle do Akcji w szkole dzięki inicjatywie Dyrektora, dla części klas głównie motoryzacyjnych przeprowadzone zostało szkolenie z problematyki ratownictwa medycznego. To kolejny przykład współpracy edukacyjnej z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców CEZARY LIPSKI.

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Dobór zdjęć, zgodnie z Poradnikiem "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych" - MEN 2018

Szkolenia na temat ratownictwa medycznego
Kategoria:

Zapraszamy na akcję poboru krwi, która odbędzie się 23.11.2018 r. (piątek)
w godzinach 9:00 - 13:00 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach („Budowlanka”), ul. Jaworowa 1.

 

Zbiórka krwi odbywać się będzie na sali gimnastycznej. Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 roku życia, waga osoby oddającej krew nie może być niższa niż 50 kg. Przed oddaniem krwi należy dzień wcześniej pić dużo wody, zjeść rano lekki posiłek oraz zabrać ze sobą dowód osobisty.

Akcja odbywa się pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przy pomocy terenowego oddziału RCKiK w Puławach, który mieści się w szpitalu puławskim.

http://www.rckik.lublin.pl/terenowe-akcje-poboru-krwi/

 

 


 

 

 

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się niezastąpionym lekiem jakim jest krew.

Zarząd Klubu HDK

Kategoria:

Dyrektor Krzysztof Szabelski wziął udział w konferencji „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku”.

Dnia 6 listopada 2018 r. w gmachu Senatu RP odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do udziału w doniosłym wydarzeniu zaproszono m.in. pana Krzysztofa Szabelskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach – jako członka Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz związku „Solidarność”.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, otwierając spotkanie, zwrócił uwagę na rolę polityki historycznej oraz pamięci w dziejach narodu, w aspekcie odbudowy państwa polskiego po 1918 r. Następnie głos zabrali m.in. Michał Seweryński, Wicemarszałek Senatu RP, Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz przedstawiciele: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, reprezentanci Senatu, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewody Mazowieckiego. W zacnym gronie podjęto tematy z zakresu budowy porządku prawnego II RP oraz polityki historycznej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1918 – 1945. Jak stwierdza pan Dyrektor Szabelski, konferencja była cennym i inspirującym doświadczeniem, a prelegenci dołożyli starań, aby zaprezentować omawiane zagadnienia w interesujący sposób.

Pan Krzysztof Szabelski aktywnie współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, chociażby z racji swojego zaangażowania w strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, na przełomie listopada i grudnia 1981 r. W związku z odmową podpisania tzw. lojaki i czynnym sprzeciwem wobec władzy komunistycznej pan Krzysztof Szabelski został relegowany z uczelni i nie mógł powrócić w szeregi podchorążych. Za krzewienie postaw patriotycznych oraz zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 marca 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach został odznaczony medalem „Pro Patria”.

(Red. A.G.)

Więcej www.senat.gov.pl

2019 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.