24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

HOT-INFO


*/ -->

TECHNIKUM NR 2                                                            BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 STRUKTURA KSZTAŁCENIA 2019/2020

Kategoria:

Z PRZEDMIOTÓW  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I ZAWODOWYCH

26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 8:00

____________________________________

 EGZAMINY MATURALNE  w terminie poprawkowym

20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 9.00

   

Wicedyrektor Szkoły

Kategoria:

Na terenie Powiatu Puławskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Pomoc będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.: (pdf)

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.: (pdf)

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji

Więcej - POWIAT PUŁAWY

Kategoria:

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach

 

            W środowe przedpołudnie 19 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor Krzysztof Szabelski, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska, a także przedstawiciele rodziców spotkali się, aby podsumować miniony okres pracy. Pan Dyrektor w ciepłych słowach zwrócił się do zgromadzonych, by wyrazić wdzięczność i uznanie dla osiągnięć młodzieży oraz pedagogów, a także życzyć zebranym udanego wakacyjnego wypoczynku – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców przy tej okazji również zabrali głos, podkreślając znaczącą rolę nauczycieli w życiu młodych ludzi.

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowania pracy, która bardzo często przynosi imponujące efekty. Liczne grono uczniów odebrało nagrody i gratulacje z rąk Dyrektora Krzysztofa Szabelskiego – za bardzo dobre wyniki w nauce, udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach, a także osiągnięcia sportowe. Dla przykładu, spośród uczniów technikum najlepsi okazali się: Andżelika Kowalczyk, uczęszczająca do klasy 3 igt (średnia ocen 5,53), Anna-Mariia Andrushko z klasy 2 it (średnia ocen 5,28) oraz Patrycja Baryła z 3 igt (średnia ocen 5,0). W gronie tegorocznych maturzystów najwyższe noty na świadectwie zdobyła Karolina Stylska, absolwentka klasy informatycznej, która mogła pochwalić się średnią ocen 5,22. Na wyróżnienie w grupie uczniów Zasadniczej Szkoły nr 2 zasługuje Piotr Kursa (3az), którego średnia ocen to 4,62, a najlepszymi wynikami w nauce w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 mógł pochwalić się Cezary Kustra, uczeń klasy 2 wz – średnia ocen 4,93.

Po wspólnym spotkaniu społeczności szkolnej, w bardziej kameralnym gronie uczniowie poszczególnych klas odebrali cenzurki z rąk wychowawców i w radosnej atmosferze rozpoczęli wakacje. Młodzieży ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz wszystkim uczniom świętującym zakończenie roku szkolnego życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku, aby nadchodzące miesiące były pełne wrażeń. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, gotowi do podejmowania kolejnych wyzwań, a najbliższe słoneczne miesiące niech będą okazją do wspierania Waszych pasji i zainteresowań. Wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły życzymy zasłużonego odpoczynku od codziennych obowiązków, radosnych przeżyć i niezapomnianych wakacji.

Agnieszka Gawinek

Kategoria:

Kształcimy nowocześnie! Kurs operatora bezzałogowego statku powietrznego w ZS nr 2

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach przystąpili do projektu pn. „Zawodowcy” – program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach. W ramach tej inicjatywy 51 uczniów oraz dziesięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczy w kursie przygotowującym do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego. Działanie to ma na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych w zasięgu wzroku zgodnie z obowiązującymi przepisami, przybliżenie informacji na temat przestrzeni powietrznej - gdzie i na jakich warunkach można latać, jak uzyskać zgody i pozwolenia, wskazania formy wypełniania niezbędnych dokumentów przy tworzeniu stref lotniczych.

Podczas interesujących zajęć, zarówno w budynku ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach, jak i w terenie, uczestnicy szkolenia zgłębiali tajniki pilotażu dronów, wykonywania filmów oraz zdjęć przy użyciu tego typu sprzętu, poznali także zasady obróbki zgromadzonego materiału. Jak podkreśla Dyrektor ZS nr 2 w Puławach pan Krzysztof Szabelski:

- Dzięki uczestnictwu w projekcie „Zawodowcy” uczniowie zyskali nowe kwalifikacje, które z pewnością będą ich atutem na rynku pracy. Ponadto w najbliższym czasie młodzież odbędzie odpłatne zajęcia praktyczne w ramach tegoż kursu, a baza dydaktyczna Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach została wzbogacona o nowy sprzęt: drukarkę 3D z kompletem filamentu, trzy bezzałogowe statki powietrzne: Phantom 2, Phantom 3 oraz wielowirnikowiec Heksa, a także monitor interaktywny, których wartość łącznie opiewa na kwotę blisko 40 tys. zł. W najbliższym czasie w naszym posiadaniu znajdzie się również skaner do drukarki 3D. Dzięki tym pomocom dydaktycznym młodzież uzyskała dostęp do najnowocześniejszych technologii i technik wytwarzania, co jest niezwykle istotne w procesie kształcenia.

Wprawdzie zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2019 r. , jednak jego uczestnicy mają już za sobą dwa egzaminy: z zakresu uprawnień energetycznych do 1 kV oraz obsługi i pilotażu bezzałogowego statku powietrznego. Podczas wrześniowych zajęć zaplanowano m.in. poruszenie zagadnień z zakresu energetyki oraz obsługi programu AutoCAD 3D. Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni z możliwości skorzystania z tej inicjatywy.

Agnieszka Gawinek

 

 

2019 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.